Projectomschrijving


Rijkswaterstaat wil de N18 tussen Enschede en Varsseveld verbeteren. De weg zal om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo worden geleid. Verder krijgt de N18 bij Varsseveld twee rijbanen met twee rijstroken en komen er ongelijkvloerse kruisingen en fietstunnels. Voor het project is gekozen voor een DBFM-contract, dat naar verwachting in 2013 naar de markt wordt gebracht.

Rijkswaterstaat wil:
– verbeterde verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N18.
– betere bereikbaarheid regio, onder meer voor de economische ontwikkeling van het gebied.

Dat moet resulteren in:
– Bij Varsseveld twee rijbanen met twee rijstroken.
– Tussen Varsseveld en Lichtenvoorde verbeteren verkeersveiligheid.
– Een nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede met ongelijkvloerse kruisingen.


Soort

infrastructure

Categorie

DBFM

Sector

Infrastructuur

Contractwaarde

€ 303 miljoen

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer

Rijkswaterstaat werkt voor de N18 samen met de regionale overheden, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De samenwerkingspartners zijn:

provincie Gelderland en provincie Overijssel
regio Twente en regio Achterhoek
de betrokken gemeenten
de waterschappen

Planning

Augustus/september 2013 Vaststellen van tracébesluit (TB) met mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State Publicatie TB en nota van antwoord met reactie op ingediende zienswijzen
Februari 2014 Wijziging van het TB
December 2014 Tweede wijziging van het TB
April 2015 Onherroepelijk TB

2015 Start uitvoering voorbereidende werkzaamheden buiten
2016 Start hoofdaannemers
2018 Openstelling nieuwe N18