Projectomschrijving

Om de N18 veiliger en minder druk te maken word de N18 aangepast. Door de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, wordt economische ontwikkeling in het gebied gestimuleerd. Door de weg om Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen te leiden komt er veel minder verkeer door de bebouwde kom. Door deze omlegging wordt de natuur wel aangetast. Dat wordt gecompenseerd door verbindingen onder de weg aan te leggen voor reptielen en kleine zoogdieren. Ook wordt er extra groen geplaatst langs de nieuwe weg.

Soort

regional

Categorie

DBFM

Sector

Infrastructuur

Regio

Gelderland/Overijssel

Contractwaarde

+/- 336 mln.

Opdrachtgever

RWS, Provincies Gelderland en Overijssel, betrokken gemeenten en waterschappen

Opdrachtnemer

Consortium Noaber 18 (VolkerInfra en DIF)

Contractduur

25 jaar

Planning en oplevering

2013 tracébesluit, 2016 start realisatie, 2019-2021 openstelling