Projectomschrijving

Verlegging van de N322 lost de verkeersproblemen op langs de Van Heemstraweg bij Beneden-Leeuwen. Het wordt steeds drukker op dit deel van de N322. Opstoppingen, onveilige situaties en overlast voor omwonenden zijn aan de orde van de dag. Na onderzoek en inspraak kozen de provincie Gelderland en de gemeenten Druten en West Maas en Waal voor een volledig nieuw tracé ten zuiden van de huidige N322.

De ca. 7 km lange weg is via een DCM-contract (Design, Construct en Maintenance) gerealiseerd.
Centraal staat de landschappelijke inpassing van het ontwerp in het gebied, waarbij optimaal rekening gehouden is met authentieke kenmerken als verkavelingslijnen en komgronden. Reeds in de tenderfase is veel aandacht gegeven aan de integraliteit. Zowel tussen de partners binnen het tenderteam als de ontwerpproducten zoals het wegontwerp, verhardingsadvies, waterhuishoudingsplan, geotechniek advies en constructies. De weg bestaat uit 2 turborotondes, 4 fietstunnels, 2 viaducten, een carpoolzone en een parallelweg.

Werkzaamheden:
– Ontwerp van de weg
– Ontwerp van de kunstwerken en inpassing kruisende wegen
– Uitvoering
– Onderhoud voor 15 jaar

Soort

infrastructure

Categorie

DCM

Sector

Infrastructuur

Regio

Provincie Gelderland

Contractwaarde

€ 26,7 miljoen

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Opdrachtnemer

Ballast Nedam-Van Gelder

Contractduur

 15 jaar onderhoud

Oplevering

2012

Opmerkingen

De provincie Gelderland heeft voor de aanbestedingswijze DCM (Design, Construct & Maintain) gekozen om een kwalitatief en duurzaam ontwerp te waarborgen. Dit gaf bouwcombinatie Ballast Nedam / Van Gelder de kans om hun creativiteit en innovatiekracht in te zetten.

Er is gegund op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)

Succesfactoren
Vertrouwen, Transparantie, Communicatie met omgeving, Kick-off bijeenkomst project, Sturen op kwaliteit

Leerpunten
De ontwerpvergoeding dekte niet de werkelijk gemaakte kosten, wat overigens een kritiek punt is bij veel aanbestedingen.

Resultaat
Betere kwaliteit, Minder kosten

Website(s)

Klik hier voor de evaluatie van de aanbesteding van de N322 Beneden-Leeuwen/Druten.