Nederlandse Investeringsinstelling (NII) als versneller van decentrale PPS projecten

| | |

De budgetten van decentrale en semi-publieke partijen worden krapper terwijl de maatschappelijke opgaven alleen maar groter worden. Denk hierbij aan hoogwaardige onderwijs- en zorghuisvesting, goede…

De budgetten van decentrale en semi-publieke partijen worden krapper terwijl de maatschappelijke opgaven alleen maar groter worden. Denk hierbij aan hoogwaardige onderwijs- en zorghuisvesting, goede infrastructuur, slimme energie-oplossingen etc. PPS-constructies waarbij de focus ligt op levensduurbenadering, prestatiecontracten, risicoverdeling en externe financiering bieden daarom juist nu kansen om projecten met minder geld en meer kwaliteit alsnog te realiseren.

Institutionele beleggers en pensioenfondsen zijn enthousiast om te investeren in PPS-projecten omdat het hier gaat om langetermijn-investeringen met een solide rendement. Hun voorwaarde is niet om geconfronteerd te worden met een pallet van losse onvoldoende voorbereide projecten maar met bundels van kwalitatief hoge projecten om zo schaalgrootte te creëren en transactiekosten te verlagen.

PPS Netwerk Nederland en ESCoNetwerk.nl hebben daarom sinds begin vorig jaar al met pensioenfondsen gekeken naar het oprichten van een PPS financieringsprogramma om daarmee potentiële (decentrale) PPS projecten die aan de juiste criteria voldoen, te bundelen, te financieren en in de markt te zetten om bovengenoemde voordelen daadwerkelijk te realiseren. Dit levert een dubbel rendement op: 1) knelpunten wegnemen en een kwaliteitsslag maken; 2) een goed rendement voor pensioenfondsen.

Wij zijn daarom ook verheugd dat minister Kamp van Economische Zaken n.a.v. het Catshuisoverleg de draad verder oppakt en in samenwerking met de pensioen- en de verzekeringssector besloten heeft om de Nederlandse investerings- instelling (NII) op te richten.

Minister Kamp heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de NII bestaande initiatieven vertraagt of doorkruist. Voor de verdere uitwerking zal onder gedeelde verantwoordelijkheid van de ministers van Economische Zaken en Financiën worden gezocht naar een kwartiermaker.

PPS Netwerk Nederland, 18 september 2013