Nederlandse Investeringsinstelling (NII): investeringsbelemmeringen wegnemen om decentrale PPS projecten versneld te realiseren

| | |

De budgetten van decentrale en semi-publieke partijen zijn kleiner geworden en dat terwijl de maatschappelijke opgaven alsmaar groter worden. Te denken valt aan onderwijs- en…

De budgetten van decentrale en semi-publieke partijen zijn kleiner geworden en dat terwijl de maatschappelijke opgaven alsmaar groter worden. Te denken valt aan onderwijs- en zorghuisvesting, regionale infrastructuur, duurzame energie etc. PPS-constructies waarbij de focus ligt op levensduurbenadering, prestatiecontracten, risicoverdeling en externe financiering bieden daarom juist nu kansen om projecten alsnog te realiseren.

Institutionele beleggers en pensioenfondsen zijn enthousiast om te investeren in PPS-projecten omdat het hier gaat om langetermijn-investeringen met een solide rendement. Hun voorwaarde is niet om geconfronteerd te worden met een scala aan losse onvoldoende voorbereide projecten maar met bundels van kwalitatief hoge projecten om zo schaalgrootte te creëren en transactiekosten te verlagen.

In 2013 heeft minister Kamp van Economische Zaken in samenwerking met de pensioen- en de verzekeringssector besloten om de Nederlandse investeringsinstelling (NII) te verkennen. Op 22 mei 2014 is bekend gemaakt dat dertien pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en verzekeraars zich hebben gecommiteerd aan de oprichting van de NII. Het betreft ABP, APG, PFZW, PGGM, PME, PMT, MN, Achmea, Aegon, ASR, DeltaLloyd, Nationale Nederlanden en SNS Reaal. Minister Kamp is blij dat deze partijen een groter deel in de Nederlandse economie willen gaan beleggen dan dat ze nu doen.

PPS Netwerk Nederland kijkt al geruime tijd met pensioenfondsen en banken naar het oprichten van een PPS financieringsprogramma om daarmee potentiële (decentrale) PPS projecten die aan de juiste criteria voldoen, te bundelen, te financieren en in de markt te zetten om bovengenoemde voordelen daadwerkelijk te realiseren. PPS Netwerk Nederland is daarom ook verheugd dat de NII nu ook daadwerkelijk vorm gaat krijgen.

PPS Netwerk Nederland, 27 mei 2014