Nederlandse steden ingehaald op het gebied van duurzaamheid

| | |

Europese steden blijven koplopers op gebied van duurzaamheid. In de top 20 staan liefst veertien Europese steden met Londen als meest duurzame stad ter wereld.…

Europese steden blijven koplopers op gebied van duurzaamheid. In de top 20 staan liefst veertien Europese steden met Londen als meest duurzame stad ter wereld. Stockholm, Edinburgh, Singapore en Wenen maken de top 5 compleet. Dat blijkt uit de derde editie van de Sustainable Cities Index 2018, een tweejaarlijks onderzoek van Arcadis naar de duurzaamheid van honderd wereldsteden. Arcadis hoopt hiermee het debat te voeden over de kenmerken van lange termijn succes. Nederlandse steden zakken iets weg in vergelijking met de vorige editie van dit rapport in 2016. Amsterdam staat op een 12de plaats en Rotterdam op nummer 27, tegen respectievelijk plek 11 en 19 twee jaar geleden.

De daling van Amsterdam en Rotterdam is te wijten aan concurrerende steden, die meer deden aan duurzaamheid. ,,De Nederlandse stad staat onder druk omdat deze steeds minder toegankelijk wordt voor belangrijke groepen als politieagenten onderwijzers en verpleegkundigen. Veel mensen met cruciale functies vinden nauwelijks betaalbare woonruimte. Wij zien de oplossing in meervoudig gebruik van de schaarse ruimte’’, legt Carolien Gehrels uit. Zij is directeur grote steden bij Arcadis. Gehrels doelt op bijvoorbeeld ruimte rond stations en spoorwegen. ,,Zo kun je wonen op het station in Den Haag, komt naast station Utrecht het verticale bosgebouw Wonderwoods en wordt gekeken naar het spoortracé Muiderpoort – Duivendrecht.’’ Vanuit de Bouwagenda, onder voorzitterschap van Bernhard Wientjes, onderzoekt het Ontwikkel- en Bouwplatform onder leiding van Ben van Berkel creatieve oplossingen om steden kwalitatief en kwantitatief te verbeteren.

Rotterdam ontbreekt in de top 20. ,,Deze stad is in transitie. Het nieuwe college heeft afgesproken meer in te zetten op energietransitie, klimaat en digitalisering. Dat is mooi want in januari kwam er een oproep uit het Rotterdamse bedrijfsleven om meer op duurzaamheid in te zetten. Tussen het maken van plannen en het uitvoeren ervan zit vaak behoorlijk wat tijd’’.

Voor Amsterdam ziet Gehrels een andere ontwikkeling. ,,Bereikbaarheid is een belangrijk onderwerp. Amsterdam is goed op weg met diensten als Mobility as a Service waar nu flink op wordt ingezet. En het zou ook mooi zijn als er op termijn een Oost-West metrolijn komt.’’

In de top van de index staat Londen. Deze stad scoort goed op het gebied van cultuur; jongeren willen er graag wonen. ,,Alleen dreigt Londen onbetaalbaar te worden. Daarnaast slibt de stad langzaam maar zeker dicht en wordt bereikbaarheid een issue.’’

Grote steden in Afrika en Azië zijn terug te vinden in de onderste regionen van de index. Vooral zakendoen maakt het voor buitenstaanders moeilijk ertussen te komen. Mobiliteit blijft een aandachtspunt met veel files en gebrekkige openbaar vervoer mogelijkheden. Voor deze steden ligt de uitdaging in het robuust laten groeien van de lokale economie in relatie met duurzame plannen voor de lange termijn. De combinatie van economische groei met verbetering van de levenskwaliteit blijft moeilijk.

De Sustainable Cities Index 2018 onderzoekt sociale (people), omgevings- (planet) en economische (profit) factoren die bijdragen aan duurzaamheid van steden. Deze editie van de Arcadis Sustainable Cities Index onderzoekt de duurzaamheid van steden vanuit het perspectief van inwoners. Om zo meer inzicht te krijgen in de karakteristieken steden die beter presteren dan andere. Waarom is de ene stad duurzamer dan de andere? Spelen fysieke omstandigheden zoals een veilige en goede locatie een rol? Is het een resultaat van investeren in groenvoorzieningen met een vooruitziende blik? Maken langdurige investeringen in gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur het verschil? Of juist maatregelen die zijn genomen om de impact van ongebreidelde groei te beperken? En bovenal, hoe sluiten deze factoren aan bij de behoeften van inwoners, zowel nu als in de toekomst?

Ga naar de website van Arcadis om het rapport te downloaden.