NIBC speelt belangrijke rol in realisatie PPS projecten via nieuwe financieringsstructuren

| | |

Penitentiaire Inrichting Zaanstad is een DBFMO-project waar consortium PI2 (Ballast Nedam en Royal Imtech) verantwoordelijk is voor de realisatie en 25 jaar onderhoud. De opdracht…

Penitentiaire Inrichting Zaanstad is een DBFMO-project waar consortium PI2 (Ballast Nedam en Royal Imtech verantwoordelijk is voor de realisatie en 25 jaar onderhoud. De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa € 300 mln. Het is het eerste Nederlandse PPS-project dat institutioneel is gefinancierd. Dit wordt verzorgd door NIBC en ING.

Financiering
Door de economische crisis is het in de bouwsector is het momenteel erg lastig om de financiering van grote langjarige infrastructurele projecten te verwerven. Daarom wordt in de sector, o.a. door PPS Netwerk Nederland samen met banken, gekeken naar de mogelijke rol van pensioenfondsen en andere financiële instellingen die mogelijk willen investeren.

Ballast Nedam heeft voor de PI in Zaanstad gekozen voor de financiering op basis van de Pebble-Commute-structuur van ING en NIBC, die is opgebouwd uit circa € 195 mln aan kredietfaciliteiten. Ballast Nedam heeft zich laten adviseren door PwC en Allen & Overy. De toepassing van deze structuur is een primeur. ING en NIBC zorgen voor de kortlopende bankschulden voor het project en brachten de langlopende financieringsbehoeften van het project onder bij institutionele beleggers.

De belangstelling voor de Pebble-Commute-structuur was groot, aangezien investeerders graag deelnemen aan de financiering van hoogwaardige Europese infrastructuuractiva. Als een van de eerste transacties van deze soort, bracht de Pebble-Commute-structuur financieringsbronnen uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland samen, waarbij uiteindelijk gezorgd werd voor de voordeligste financiering voor een Nederlands infrastructuur.

NIBC won de PFI Award voor PPP Deal of the Year 2013 voor de financiering van de nieuwbouw gevangenis in Zaanstad.

PPS Netwerk Nederland, 4 april 2014