Projectomschrijving

Op de Kempkensberg in Groningen wordt een gezamenlijk kantoorgebouw gerealiseerd voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep) en de Belastingdienst. Het nieuwe rijkskantoor moet een landmark worden voor de stad Groningen. Bij het gebouw komt een ondergrondse parkeergarage met daarop een stadstuin van bijna 1 hectare met waterpartij en een multifunctioneel pviljoen met commerciële functies. Het bouwproject is een van de eerste grote nieuwbouwprojecten van de Rijksgebouwendienst dat via PPS wordt aanbesteed. Er is een concept-stedenbouwkundig plan gemaakt voor het gebied Engelse Kamp/Kempkensberg. In dit plan zijn de kaders vastgesteld waarbinnen de kantoorgebouwen moeten worden gerealiseerd. Duurzaamheid speelt bij dit project een belangrijke rol en is integraal in het ontwerp opgenomen. Het gebouw is op termijn her te gebruiken voor woningbouw.

Indicatieve omvang
Gebouw: 47.000m2 bruto vloeroppervlak (BVO)
Aantal werkplekken: ca. 2500
Parkeren: 675 parkeerplekken
Omgeving: 9.000m2 openbare stadstuin met waterpartij

Soort

realestate

Categorie

DBFMO

Sector

Vastgoed, Rijksgebouw

Regio

Groningen

Contractwaarde

ruim € 100 miljoen

Opdrachtgever

Rijksgebouwendienst, namens de Informatie Beheer Groep en de Belastingdienst

Opdrachtnemer

In maart 2008 is het project gegund aan het consortium DUO2. DUO2 bestaat uit de volgende participanten: Strukton Integrale Projecten B.V., Ballast Nedam Concessies B.V. en John Laing Infrastructure Limited. Onderaannemers zijn: Van Berkel en Bos, UNStudio B.V., YNNO B.V., Lodewijk Baljon Tuin- en Landschapsarchitecten B.V., Strukton Bouw en Vastgoed B.V., Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten, WorkSphere B.V., ISS Nederland B.V. en John Laing Social Infrastructure Limited.

Architect

UNStudio

Bouwsom

ruim €100 miljoen

Contractduur

DBFMO-contract met een looptijd van 20 jaar.

Welke partijen deden mee in de Europese aanbesteding?

Geselecteerd voor de dialoogfase:
Consortium Armadu Groningen met onder meer Dura Vermeer en Arcadis Nederland
Consortium Landstad Groningen met onder meer VolkerWessels, Imtech Projects en Dutch Infrastructure Fund
Consortium Integra Partners Kempkensberg: Heijmans, NIBC Infrastructure en Burgers Ergon
BAM PPP
Consortium Duo2: Strukton, Ballast Nedam en John Laing. Samen met Arup, ISS, LODEWIJK BALJON Landschapsarchitecten, Studio Linse en YNNO

Oplevering

Maart 2011 (kantoor) en 2013 (parkeergarage en openbare stadstuin)

Opmerkingen

Het bouwproject in Groningen is bijzonder omdat het een van de eerste grote nieuwbouwprojecten van de Rijksgebouwendienst is dat via PPS wordt aanbesteed.
Duurzaamheid speelt bij dit project een belangrijke rol en is integraal in het ontwerp opgenomen. Het gebouw is op termijn her te gebruiken voor woningbouw.
Het project is een van de landelijke pilots waartoe het kabinet enkele jaren geleden heeft besloten, mede als uitvloeisel van discussies in de Tweede Kamer over het maken van prijsafspraken in de bouw. Een PPS-constructie draagt bij aan transparantie in het aanbestedingsproces, beperking van de bouw- en exploitatiekosten en leidt ook  tot innovatie, omdat een integrale aanpak vraagt om nieuwe werkwijzen en oplossingen. Deze vorm van aanbesteden levert bij dit project naar verwachting een besparing op van circa 5 tot 6% in vergelijking met een traditionele aanbesteding.

In februari 2009 is de eerste bouwhandeling verricht door burgemeester Wallage. In maart 2011 is het nieuwe kantoor in gebruik genomen. De exploitatiefase van 20 jaar is daarmee gestart. Het volledige project zal in het najaar van 2013 zijn afgerond.

Prijzen en nominaties
februari 2008 – DUO2 wint de Nederlandse Bouwprijs in de categorie “Integraal ontwerpen en bouwen” tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw