Nieuwbouw gemeentehuis Westland aanbesteed via DBFMO

| | |

De gemeente Westland heeft besloten om de realisatie van nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie via een DBFMO-contract van 25 jaar aan te besteden. Het…

De gemeente Westland zoekt een geschikte marktpartij om een DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) mee af te sluiten voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud van de panden en een deel van de facilitaire dienstverlening, waaronder catering, schoonmaak en bewaking en beveiliging. Het gaat om een Europese aanbesteding via een zogeheten concurrentiegerichte dialoog.

Het project heeft een looptijd van 25 jaar na beschikbaarstelling. Het gebouw en de grond zijn en blijven eigendom van de gemeente en zullen ter beschikking worden gesteld aan het betreffende consortium.

Op 20 februari 2014 sluit de inschrijvingstermijn en start de beoordeling van de inschrijvingen door de selectiecommissie van de gemeente.

Indicatieve omvang panden:
Westlands Publieks- en Bestuurscentrum (Verdilaan)
– Ca. 6000 m2 bvo
– Ca. 180 fte
– Publieksbalie
– Bestuurscentrum incl. raadszaal
– O.a. huisvesting historisch archief

Gemeentekantoor (Tiendweg)
– Ca. 6500 m2 bvo
– Ca. 420 fte
– Huisvesting Gemeentelijke organisatie en Griffie

Planning
In het 4e kwartaal van 2016 moet het project opgeleverd worden.

Informatie en inschrijving
Nadere inlichtingen kunt u vinden in het Ambitiedocument en de Selectieleidraad. Deze documenten kunnen worden gedownload via Tenderned en op de website van de gemeente Westland.

PPS Netwerk Nederland, 20 januari 2014