Projectomschrijving

De gemeente Westland heeft besloten om de realisatie van nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie via een DBFMO-contract van 25 jaar aan te besteden. In het nieuwe gemeentehuis worden een publieks- en bestuurscentrum en een werkkantoor voor de gemeente gevestigd.

De huisvesting voor de gemeente zal worden gerealiseerd via een zogenaamd DBFMO-contract. Dit houdt in dat zowel ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie in één aanbesteding op de markt wordt gezet. Inmiddels is het Programma van Eisen gereed en ligt er een financieel onderzoek, waaruit blijkt dat het mogelijk is de nieuwe huisvesting te kunnen bouwen voor een exploitatielast die lager ligt dan de limiet die door de gemeenteraad van Westland is vastgesteld.Bij de selectie van alle drie de partijen is onder meer gekeken naar ontwerpbekwaamheid (waaronder architectuur), facilitaire dienstverlening en duurzaamheid.

Soort

regional

Categorie

DBFMO

Sector

Gemeentelijke huisvesting

Regio

Westland

Contracttype

DBFMO-contract

Planning en aanbesteding

Tijdens de zogenaamd dialoogfase worden de wensen en eisen van de gemeente, zoals vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Programma van Eisen, door de 3 geselecteerde partijen vertaald in een ontwerp. Op basis van dit ontwerp zal elk consortium een uiteindelijke bieding uitbrengen. Vervolgens zal op basis van het ontwerp en de bieding in het eerste kwartaal van 2015 de opdracht worden gegund aan één consortium.

Op maandag 24 augustus 2014 is het project gegund aan consortium De Groene Schakel.

Opdrachtnemer

Consortium De Groene Schakel bestaat uit Boele & van Eesteren, HOMIJ Technische Installaties, PCH Dienstengroep (allen VolkerWessels ondernemingen).

Opdrachtgever

Gemeente Westland