Projectomschrijving

Het oude raadhuis was op. De kosten voor onderhoud en opknappen waren zo hoog dat het verstandiger was om na te denken over een nieuw raadhuis. Daarom heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel in een aanbestedingsprocedure aan verschillende partijen gevraagd ideeën te ontwikkelen voor een nieuw raadhuis. De kaders waaraan de plannen moesten voldoen, zijn vooraf meegegeven door de gemeente. Het oude raadhuis is op. De kosten voor onderhoud en opknappen zijn zo hoog dat het verstandiger was om na te denken over een nieuw raadhuis. Daarom heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel in een aanbestedingsprocedure aan verschillende partijen gevraagd ideeën te ontwikkelen voor een nieuw raadhuis.

Een nieuw gebouw op de oude constructie
Een van de kaders uit de aanbestedingsprocedure was om zoveel mogelijk van het oude gebouw opnieuw te gebruiken. In het winnende ontwerp betekent dit dat de hele fundering blijft bestaan. In het nieuwe gebouw zijn de contouren van het huidige raadhuis dan ook nog duidelijk zichtbaar. Het nieuwe raadhuis is dus eigenlijk een nieuw gebouw op een oude, stevige constructie. Het grote voordeel is dat er door deze constructie bijna niet geheid hoeft te worden. Dat zorgt voor minder overlast bij omwonenden, lagere kosten en een snellere bouwtijd.

Samen met de Rabobank
Bijzonder is dat het nieuwe pand niet alleen het raadhuis herbergt, maar ook de Rabobank Krimpenerwaard. Al enige tijd was de Rabobank op zoek naar een geschikte locatie in Krimpen aan den IJssel. Ook de gemeente Krimpen aan den IJssel dacht al enige tijd na over een oplossing voor de verouderde huisvesting. Samen met de Rabobank als huurder is het mogelijk om dit nieuwe raadhuis te realiseren. Een deel van het nieuwe pand is voorlopig voor 12 jaar verhuurd aan de Rabobank.

Duurzaam
Een van de meest opvallende zaken aan het nieuwe raadhuis is het duurzame karakter. Duurzaamheid is een van de speerpunten van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Daarom speelde het een belangrijke rol bij de herontwikkeling van het raadhuis. Het resultaat: een energieneutraal raadhuis, dat mogelijk ook nog eens het meest duurzame raadhuis van Nederland is!
Energieneutraal betekent dat het gebouw evenveel energie produceert als nodig is voor verwarming, koeling, warm water, verlichting en ventilatie. Dit bereiken we onder andere door warmte- en koudeopslag, zonnepanelen en andere slimme toepassingen. Na oplevering van het nieuwe raadhuis verandert het energielabel van G naar A++.

Flexibel
Nu Krimpen aan den IJssel zelfstandig blijft en het oude raadhuis aan vervanging toe is, ligt het voor de hand een nieuw raadhuis te bouwen. Dit raadhuis is zo ontworpen dat het van binnen flexibel in te richten is en past bij de manier van werken van de gemeente Krimpen aan den IJssel: gericht op maximale samenwerking met de omliggende gemeenten. De flexibiliteit is onder andere terug te zien in de mogelijkheden die er zijn om de ruimten in te delen.

Lokale ondernemers
De aanbestedingsprocedure is gewonnen door de regionale aannemer Martens uit Lekkerkerk. Met de aannemer is afgesproken dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale toeleveranciers en onderaannemers. Zo investeert de gemeente Krimpen aan den IJssel in tijdens van crisis vooral in de lokale economie.

De kosten voor huisvesting zo laag mogelijk
Huisvesting kost geld. Bij de bouw van het nieuwe raadhuis heeft de gemeente ervoor gekozen om de kosten voor huisvesting zo laag mogelijk te houden. De bouw van het nieuwe raadhuis kost 9 miljoen euro (inclusief BTW). Dit is een vaste prijs. In deze prijs is ook het onderhoud voor de komende 20 jaar verwerkt. De huisvestingskosten worden daarnaast zo laag mogelijk gehouden door het gebruik van verschillende natuurlijke energiebronnen en het gebruik van duurzame materialen.
De kosten voor het nieuwe raadhuis passen volledig binnen het huidige budget voor huisvesting. Het nieuwe raadhuis kost de Krimpense inwoners dus geen extra geld.

Sloop, bouw en oplevering
Eind november 2013 verhuisden de ambtenaren naar tijdelijke locaties. De sloop staat gepland voor december 2013 en begin 2014 is gestart met de bouw. De planning is om eind 2014/ begin 2015 augustus het project op te leveren. Na oplevering kunnen de gebouwen aan de binnenkant worden ingericht.

Soort

regional

Categorie

DBM-contract

Sector

Gemeentelijke huisvesting

Regio

Rotterdam

Contractwaarde

9 miljoen euro

Planning en aanbesteding

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Opdrachtgever

Consortium De Groene Schakel bestaat uit Boele & van Eesteren, HOMIJ Technische Installaties, PCH Dienstengroep (allen VolkerWessels ondernemingen).

Opdrachtnemer

Martens Aannemingsbedrijf uit Lekkerkerk

Contractduur

20 jaar