Nieuwbouw RIVM en CBG start in voorjaar 2017

| | |

Het consortium StruktonHurksHeijmans (SHH) kan beginnen met de bouw van het nieuwe RIVM en CBG in het voorjaar van 2017. Het consortium heeft een combinatie…

Het consortium StruktonHurksHeijmans (SHH) kan beginnen met de bouw in het voorjaar van 2017. Het consortium heeft een combinatie van maatregelen uitgewerkt waarmee het ontwerp voor de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) voldoet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten.

Deze maatregelen zijn getoetst en ingepast in het ontwerp. Op 16 januari 2017 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het aanvangscertificaat (AC) afgegeven. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten in het voorjaar van 2017.

Het RIVM werkt met hoogwaardige laboratoriumapparatuur. Deze is zeer gevoelig voor trillingen en het is dus van belang dat het nieuwe gebouw zó wordt gebouwd dat trillingen de werking van laboratoriumapparatuur niet verstoren. In 2015 werd duidelijk dat het oorspronkelijke ontwerp onvoldoende aansloot op de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. Het vraagstuk bleek complexer dan verwacht, waardoor het vinden van een oplossing meer tijd heeft gekost. Eind 2016 heeft SHH verschillende maatregelen ingepast in het ontwerp. Denk hierbij aan het gebruik van grotere en langere funderingspalen en het aanbrengen van luchtspouwen in de bodem rondom het gebouw. Ook verschuiven de toren en de vleugel met specifieke laboratoria 20 meter zuidwaarts ten opzichte van de trambaan.

Dienst i.p.v. product
De opdrachtgever vraagt in deze publiek private samenwerking een langjarige dienst uit i.p.v. een korte-termijn product. Het consortium is voor deze integrale opgave dus niet alleen verantwoordelijk voor de bouw maar ook voor het beheer en onderhoud over een looptijd van 25 jaar. De huisvestingsopgave wordt benaderd vanuit de levensduur van het gebouw. In tegenstelling tot een traditioneel bouwproject wordt aan de voorkant veel dieper, en soms langer nagedacht over flexibele en toekomstgerichte oplossingen.

Rijksvastgoedbedrijf verstrekt aanvangscertificaat
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft met het consortium SHH een DBFMO-overeenkomst gesloten (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). Op 16 januari 2017 heeft het RVB het aanvangscertificaat (AC) afgegeven. Het AC bevestigt dat SHH het ontwerp voldoende heeft uitgewerkt en de nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG conform de gestelde eisen kan gaan bouwen. Over de financiële consequenties van het trillingenvraagstuk zijn SHH en de opdrachtgever nog met elkaar in gesprek.

Start bouw
De verwachting is dat de bouwactiviteiten starten in het voorjaar van 2017. Volgens de planning van SHH kan de nieuwbouw worden opgeleverd in het najaar van 2020.

PPS Netwerk Nederland en Rijksvastgoedbedrijf, 27 januari 2017