Projectomschrijving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnland realiseert een nieuwe waterlijn voor de riool- waterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Utrecht vanwege strengere normen die in de toekomst worden gesteld aan de kwaliteit van gezuiverd water. De verouderde installaties voldoen niet meer aan de toekomstige eisen. Het project omvat het ontwerpen, realiseren en 10 jaar onderhouden van de nieuwe rwzi. Bij het ontwerp en de realisatie van de waterlijn wordt gebruikgemaakt van bewezen Nereda® technologie. De combinatie Heijmans en GMB heeft de opdracht onder meer gekregen, omdat ze een compacte installatie heeft ontworpen en daarbij gebruikmaakt van de Nereda® technologie. Zij starten dit jaar (2016) met voorbereidende werkzaamheden en in 2017 beginnen met de bouw van de nieuwe installatie. Vervolgens wordt de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie begin 2019 opgeleverd, waarna de onderhoudsperiode van 10 jaar ingaat. De nieuwe installatie verwijdert straks twee maal zo veel stikstof en fosfaat en is daarbij maar liefst 30% zuiniger in het energieverbruik. Ook het ruimtebeslag van de installatie is een stuk kleiner. Geur- en geluidoverlast voor de omgeving wordt veel minder. De nieuwe installatie zal buiten het terrein nauwelijks te horen en te ruiken zijn. De groene zoom rond het terrein blijft gehandhaafd.

Soort

regional

Categorie

DBM

Sector

Waterwerk

Regio

Utrecht

Contractwaarde

+ 120 mln.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap, De Stichtse Rijnlanden

Opdrachtnemer

combinatie Heijmans en GMB

Contractduur

2 jaar bouw + 10 jaar onderhoud

Planning en oplevering

2017 begin bouw, 2019 oplevering,

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie