Nieuwe economie vraagt om meer professionele samenwerking voor succesvolle realisatie projecten

| | |

Publiek Private Samenwerking wordt steeds belangrijker om ambitieuze projecten (vastgoed, infra, energie en iCT) bij gemeenten succesvol te realiseren. Een belangrijke voorwaarde is een intensieve,…

Publiek Private Samenwerking wordt steeds belangrijker om ambitieuze projecten (vastgoed, infra, energie en iCT) bij gemeenten succesvol te realiseren. Een belangrijke voorwaarde is een intensieve, open en professionele samenwerking tussen publieke en private organisaties. Dat betekent een andere wijze van het organiseren van projecten dan dat beide partijen vaak gewend zijn. De praktijk wijst uit dat PPS-projecten doorgaans binnen tijd en (gedeeld!) budget worden gerealiseerd.

PPS is geen ‘one size fits all’ dat altijd en overal kan worden toegepast maar draait om levensduurdenken, transparantie, vertrouwen, politieke verantwoordelijkheid, van alles zelf doen naar meer regie, een gezamenlijk doel nastreven etc. zijn elementen die hierbij centraal staan. Samenwerken lijkt een kwestie van zo-gezegd-zo-gedaan. Voordat men begint, zijn de verwachtingen vaak hoog gespannen maar de uitvoering in de praktijk blijkt vaak lastiger te zijn dan men vooraf had ingeschat.

Op 9 oktober 2014 zullen we in een interactieve sessie in het stadhuis van de gemeente Hoorn de kansen en mogelijkheden van Publiek Private Samenwerking, in de nieuwe economie verder met elkaar verkennen.

Praktijkseminar 9 oktober – Stadhuis gemeente Hoorn
In het eerst deel van deze bijeenkomst zal Ellen Lastdrager (partner Twynstra Gudde) ingaan op de nieuwe rol van de bestuurlijke opdrachtgever en hoe je vanuit de traditionele rol van opdrachtgever naar partnership komt om de bestuurlijke opgave te realiseren. Er wordt ingegaan op de vragen: Hoe betrek ik private partijen op een verantwoorde (lees democratisch legitimeerbare wijze) bij de financiering van mijn publieke opgave? Wat betekent eigenlijk een partnership voor mijn publieke organisatie, in termen van definiëren van het resultaat, het toezicht houden en aanspreken van de partners? Wat u moet weten van de private wereld, voordat u besluit tot de inzet op de samenwerking?

In het tweede deel zal André Salomonson (Partner ResetManagement en initiatiefnemer Koplopers in Duurzaam Samenwerken in PPS Verband) ingaan op het operationaliseren van samenwerkingsverbanden (50% van de samenwerkingsverbanden rendeert niet zoals bedoeld) en zullen worden inzichten gedeeld vanuit het initiatief Koplopers in Duurzaam Samenwerken in PPS verband. In de Kopgroep werken vertegenwoordigers van de grote bouwbedrijven, facilitaire dienstverleners, de Rijksgebouwendienst en enkele Ministeries samen aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking met als doel de voordelen van PPS constructies voor alle partijen maximaal gerealiseerd te krijgen, faalkosten te voorkomen (of te minimaliseren), verjuridisering te vermijden, etc. teneinde het rendement van de samenwerking op die manier niet alleen op papier vooraf maar ook in de dagelijkse praktijk zeker te stellen.

Tot slot zal Onno van Veldhuizen (burgemeester gemeente Hoorn) vanuit zijn ervaring ingaan op wat PPS inhoudt op decentraal niveau en hoe belangrijk de rol is van professioneel opdrachtgeverschap voor het succesvol realiseren van projecten.

U kunt zich als publieke partij nog aanmelden door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl
Vervolgens krijgt van ons een bevestiging en programma