Nieuwe huisvesting RIVM en CBG definitief gegund aan StruktonHurks

| | |

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwe huisvesting voor twee kennisinstituten, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van…

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwe huisvesting voor twee kennisinstituten, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gegund aan StruktonHurks, bestaande uit Strukton, Hurks en Heijmans. Het contract wordt op 17 juli 2014 ondertekend.

Het gaat bij dit PPS-project om nieuwe flexibele, duurzame en energiezuinige huisvesting voor twee gerenommeerde kennisinstituten: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Beide instituten zijn onderdeel van het ministerie van VWS. Het pand wordt gebouwd in de periode van 2015 tot en met 2018 op de locatie van het huidige Wentgebouw in het Utrecht Science Park (De Uithof) in Utrecht.

PPS-project
De nieuwbouw is een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBFMO-contract waarbij ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, financiering en exploitatie voor een langere periode in handen ligt van het consortium. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van 25 jaar met een netto contante waarde van bijna 267 miljoen euro. Het is het eerste PPS-project in Nederland voor een overheidsgebouw dat ook laboratoria bevat.

Consortium StruktonHurks
Het consortium StruktonHurks is een samenwerkingsverband tussen Strukton, Hurks en Heijmans. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten, Deerns en YASK.

RIVM en CBG samen in één gebouw
Zowel het CBG als het RIVM werken voor de gezondheid van mensen en een gezonde leefomgeving. Het uitwisselen van kennis met nationale en internationale kennispartners en het uitdragen van deze kennis naar de maatschappij is belangrijk; de locatie en het ontwerp van het nieuwe gebouw stimuleren deze kennisuitwisseling. De locatie, centraal in het land aan de rand van het Utrecht Science Park, maakt beide organisaties zichtbaarder voor de samenleving.

PPS Netwerk Nederland, 23 juni 2014