Nieuwe rolopvatting bij corporaties, opdrachtnemers en gemeenten leidt tot betaalbare huisvesting met een hoge kwaliteit

| | |

Corporaties staan voor de uitdaging om met minder (financiële) middelen toch hun voorraad te vernieuwen. In dat kader gaf het Ministerie van Binnenlandse zaken onlangs…

Corporaties staan voor de uitdaging om met minder (financiële) middelen toch hun voorraad te vernieuwen. In dat kader gaf het Ministerie van Binnenlandse zaken onlangs een opdracht aan Fakton om te onderzoeken op welke wijze en onder welke condities de rendabele nieuwbouwwoning haalbaar is.

De toepassing van PPS (Publiek Private Samenwerking)-constructies maakt projecten doorgaans rendabel omdat de focus ligt op levensduurdenken, taak-en risicoverdeling en prestatieprikkels. De PPS benadering vraagt wel om een nieuwe invulling van zowel de opdrachtgeversrol als de opdrachtnemersrol. Wij zien een verschuiving van ‘alles zelf doen’ naar een regierol. Dat houdt in het meer loslaten van niet-kerntaken en het kiezen voor functioneel specificeren om daarmee de markt uit te dagen om met innovatieve oplossingen te komen. Deze nieuwe vorm van opdrachtgeven reduceert de gemiddelde onrendabele top van meer dan € 70.000 per woning naar nul.

PPS Netwerk Nederland organiseert op 20 november van 14.00-17.00 in het Utrechts Archief een seminar dat ingaat op de nieuwe rol van opdrachtgever en opdrachtnemer in de praktijk, hoe professionele opdrachtgevers meer kunnen halen uit hun exploitatie, hoe de markt door functioneel specificeren kan worden uitgedaagd, wat outputgericht –en levensduurdenken financieel oplevert en wat de voordelen zijn van prestatiecontracten en concurrentiegerichte dialogen.

Inmiddels aangemelde partijen o.a.: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Gouda, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Amersfoort, Gemeente Brummen, Gemeente Oirschot, Vestia, Haag Wonen, Tiwos Tilburgse Woonstichting, Woonvisie, De Woonplaats, Waterwegwonen, De Visie, Elan Wonen, Mitros, Portaal, Mooiland Vastgoed, Stichting Bo-Ex ’91

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar

Publieke partijen en woningcorporaties kunnen zich gratis aanmelden door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl

Klik hier voor het programma