Omgevingswet komt steeds dichterbij: Hoe ziet uw eigen project eruit in het kader van deze wet?

| | |

In 2021 treedt vooralsnog de Omgevingswet in werking. De wet brengt allerlei veranderingen met zich meer waar decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) rekening mee…

In 2021 treedt vooralsnog de Omgevingswet in werking. De wet brengt allerlei veranderingen met zich meer waar decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) rekening mee dienen te houden. De meeste partijen zijn inmiddels gestart met de voorbereiding op de Omgevingswet maar men vindt het vaak lastig om de theorie te vertalen in de praktijk.

Om decentrale opdrachtgevers te helpen in de voorbereiding heeft PPS Netwerk Nederland afgelopen jaar een Community of Practice (CoP) opgericht waarin wij met verschillende gemeenten onderling informatie en templates (van voorbereiding t/m realisatie) uitwisselen met als doel een Startkit te ontwikkelen. Gemeenten maar ook andere decentrale overheden kunnen zich hiervoor aanmelden door een email te sturen laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl o.v.v. CoP Omgevingswet. Wij willen u vragen daarbij aan te geven wat voor u de grootste obstakels/vastlopers zijn op weg naar 2021.

Uit de CoP zijn er een aantal belangrijke vraagstukken naar boven gekomen waaronder:

1) Hoe mijn ambities integraal vastleggen in een omgevingsvisie en doorvertalen naar een omgevingsplan?
2) Hoe koppel ik het implementatietraject aan een integrale werkwijze binnen mijn eigen organisatie?
3) Hoe ga ik de samenwerking met mijn partners (in de omgeving) organiseren?

Op verzoek van gemeenten heeft PPS Netwerk Nederland i.s.m. het Programma aan de slag met de Omgevingswet (met VNG, UvW, IPO en het Rijk), Movares en Pels Rijcken de Toepassings Scan Omgevingswet (TSO) ontwikkeld. In één dag maken wij een inhoudelijke analyse waarin de laatste theorie en kennis rondom de Omgevingswet wordt gekoppeld aan uw eigen project(en) en organisatie. De TSO is bedoeld voor gemeenten die inzicht willen krijgen in de verschillende fasen (initiatiefase tot omgevingsplan), waar de grootste aandachtsgebieden/verbeterpunten liggen en wat het routeplan met implementatie stappen is om in 2021 ‘Omgevingswetproof’ te zijn.

Klik hier voor de TSO brochure. Het definitieve programma stemmen wij graag verder met u af.

PPS Netwerk Nederland, 5 februari 2018