Omgevingswet leren toepassen op eigen cases in 1 dag

| | |

Op verzoek van decentrale overheden, die worstelen om de theorie in de praktijk toe te passen en eenduidig inzichtelijk te krijgen wat de impact van…

Leren werken met en volgens de Omgevingswet kan op verschillende manieren. Veel gemeenten onderzoeken bijvoorbeeld wat de juridische gevolgen zijn van de wet en welke nieuwe instrumenten moeten worden toegepast. Hiervoor zijn er allerlei goedbedoelde maar vaak algemene initiatieven (seminars, workshops etc.) die doorgaans niet het gewenste effect hebben om als organisatie goed uit de startblokken te komen.

Daarbij is de Omgevingswet voor vele gemeenten niet zozeer een juridisch proces maar een veranderopgave en cultuuromslag die niet alleen impact heeft op projecten maar ook op de eigen interne organisatie. Een belangrijk aandachtspunt voor veel gemeenten is het intern meekrijgen van medewerkers in de lijnorganisatie bij deze veranderopgave en het vinden van goede trekkers daarbij op de afzonderlijke onderdelen.

Op verzoek van decentrale overheden, die worstelen om de theorie in de praktijk toe te passen en eenduidig inzichtelijk te krijgen wat de impact van de Omgevingswet is op de eigen situatie, heeft PPS Netwerk Nederland daarom i.s.m. het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de Toepassingsscan Omgevingswet (TSO) ontwikkeld. In deze unieke eendaagse opleiding, onder leiding van vakmensen, krijgt u een inhoudelijke analyse waarin de laatste theorie en kennis rondom de Omgevingswet wordt gekoppeld aan uw eigen project(en) en uw eigen team/organisatie op eigen locatie.

Kosten en aanmelding
De kosten van deze opleiding zijn 395 euro (ex. btw) per persoon (o.b.v. een groepsgrootte van 10 personen) U heeft de mogelijkheid om deze opleiding op eigen locatie (inhouse) te organiseren als interbestuurlijk met andere gemeenten, provincies en organisaties. Klik hier voor meer informatie over het programma.

Na aanvraag stemmen wij het programma helemaal af op uw eigen cases, kennisniveau en eventueel andere thema’s die u in de opleiding terug wilt zien. De definitieve datum plannen wij in o.b.v. uw agendabeschikbaarheid (en dat van uw collega’s).

Voor wie?
Het programma is bedoeld voor o.a. programma-managers, programma-leiders, strategische adviseurs, juridische adviseurs, beleidsadviseurs, planologen en stedenbouwkundigen die zich bezighouden met de invoering en implementatie van de omgevingswet.

PPS Netwerk Nederland, 8 maart 2018