‘Onbenut potentieel voor Energieprestatiecontracten is een paradox in deze tijd van financiële crisis’

| |

EPC heeft nog niet haar volledige potentieel bereikt, blijkt uit de resultaten van eerste Transparense survey van Energieonderzoek Centrum Nederland.

Met het SER Energieakkoord worden marktpartijen en overheid opgeroepen om vanaf 2014 de inzet van Energy Service Company’s (ESCo’s) actief te bevorderen. Een potentiële manier om een aanzienlijke energiebesparing te realiseren is een Energieprestatiecontract (EPC) maar de EPC heeft nog niet haar volledige potentieel bereikt, zo blijkt uit de resultaten van eerste Transparense survey van Energieonderzoek Centrum Nederland.

Een energieprestatiecontract stelt een vastgoedeigenaar in staat de renovatie van verouderde en inefficiënte gebouwen te financieren. Het basisprincipe is dat investeringen ter verbetering van energie-efficiëntie rechtstreeks gefinancierd worden uit bespaarde energiekosten. Maar terwijl het EPC business model deze investeringen makkelijker maakt, is het aantal en de omvang van projecten nog beperkt.

Financiële crisis mogelijke stimulans voor EPC-markt

Een eerste survey van het EU-project Transparense, gericht op ontwikkeling van de EPC-markt, heeft laten zien dat er een groot potentieel is voor EPC-projecten binnen de EU, maar dat dit potentieel nog niet optimaal wordt benut. Dit is een paradox in deze tijd van financiële crisis, waarin organisaties – met name in de publieke sector – niet over het benodigde kapitaal beschikken om hun gebouwen te renoveren. Dit terwijl één van de belangrijkste voordelen van het EPC-concept is dat technische en financiële risico’s worden overgenomen door de Energy Services Company (ESCO) die de energiebesparing garandeert.

Uit het onderzoek blijkt dat er nog te weinig bekendheid en vertrouwen is in de industrie en dat het EPC-concept als complex wordt gezien. Belemmeringen in regelgeving omvatten onder meer ineffectieve regelgeving, gebrek aan overheidssteun en onzekerheid met betrekking tot subsidies en beleid.

In veel (maar niet alle) Europese landen is het verkrijgen van financiering voor een EPC-project een groot struikelblok voor EPC-klanten. Financieringsmaatschappijen en banken zijn vooralsnog terughoudend om financiering te verstrekken voor EPC-projecten wegens een gebrek aan kennis over dergelijke projecten. Interessant genoeg wordt de financiële crisis juist ook gezien als een stimulans voor de EPC-markt als gevolg van de stijgende energieprijzen en de noodzaak van kosten reductie, zo blijkt uit het rapport.

Meer informatie vindt u in de nationale en Europese rapporten via de website www.transparense.eu en de EPC-databases die als eerste concept online beschikbaar zijn.

Het Transparense project

Bereiken van transparantie op de EPC-markt

Transparense wordt gefinancierd door het Intelligent Energy Europe Programma van de Europese Commissie en is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van een betrouwbare EPC-markt door het creëren van een Europese gedragscode en nationale implementatiestrategieën. De belangrijkste doelgroepen zijn bestaande en potentiële EPC-aanbieders en hun klanten.

“De Codes of Conduct zullen het gebrek aan transparantie op de markt efficiënt aanpakken en hebben als doel het inzicht, de bewustwording en de kwaliteit van EPC te bevorderen” stelt Jana Szomolányiová, coördinator van het Transparense project. “We ontwikkelen beleidsaanbevelingen over hoe we deze barrières weg kunnen nemen, en ondersteunen daarmee de implementatie van de EU Energy Efficiency Directive, die de lidstaten verplicht om de bestaande barrières weg te nemen en EPC-ontwikkeling te ondersteunen.”

Het project omvat ook trainingsprogramma’s en kennisoverdracht van landen met veel ervaring met EPC naar meer beginnende landen. Het brengt 20 Europese partners samen en heeft een budget van 2.1 miljoen euro.

Workshop: ‘Komt een ESCo in aanmerking voor mijn project?’

Op 15 april organiseren ECN en ESCO netwerk in het kader van Transparense in Amsterdam voor publieke en private vastgoed eigenaren de workshop Komt een ESCo in aanmerking voor mijn project?. Met deze workshop laten wij u zien hoe u strategisch uw kansen kunt bepalen voor het toepassen van een energieprestatiecontract. Aanmelden voor deze workshop kan door een e-mail te sturen aan: aanmelden@esconetwerk.nl o.v.v. ‘Workshop ESCo-kansen bepalen’

ESCoNetwerk.nl, 21 maart 2014