Onderwijshuisvesting groepsgewijs, slim en profitabel verduurzamen

| |

ESCoNetwerk heeft het initiatief genomen om met een aantal scholen en gemeenten te kijken of scholen niet groepsgewijs verduurzaamd kunnen worden. Het is immers duidelijk…

ESCoNetwerk heeft het initiatief genomen om met een aantal scholen en gemeenten te kijken of scholen niet groepsgewijs verduurzaamd kunnen worden. Het is immers duidelijk dat er nooit grote(re) financiële voordelen en kwaliteitseffecten kunnen worden behaald wanneer iedereen het wiel steeds opnieuw gaat uitvinden. Ga maar na: één school die verduurzaamd moet worden is natuurlijk minder interessant voor installateurs e.d. dan een groep scholen met als gevolg dat de aanbieding ook minder interessant voor de school zal zijn. Het omgekeerde geldt ook: de opbrengsten van verduurzaming kunnen door scholen vrijwel niet worden terugverdiend als elke school haar eigen contracten, aanbesteding/selectieprocedures, financieringsafspraken, etc. met de aanbieders gaat maken op basis van één project. Bij een groepsgewijze aanpak kunnen deze transactiekosten over meerdere scholen worden verdeeld en zullen andere schaaleffecten optreden.
Inmiddels roeren de pensioenfondsen en andere beleggers inclusief financiers zich ook. Zij zijn zeer geïnteresseerd om te beleggen in de verduurzaming c.q. binnenklimaatverbetering van onderwijsgebouwen maar stellen ook dat het voor hen geen zin heeft om met ‘losse scholen’ te gaan werken. Er is dus geld maar er zijn tot op heden onvoldoende projecten. Hier ligt een kans.
Het is evident dat schoolbesturen niet beknot mogen worden in hun handelingsvrijheid. Aan de andere kant heeft onderzoek uitgewezen dat wanneer de plannen op het gebied van de leerling-aantalontwikkeling van alle scholen binnen hetzelfde geografische gebied worden opgeteld, daar veel hogere leerling-aantallen uitkomen dan de meest optimistische demografische voorspellingen. Dat zou dus (ook) beter moeten kunnen in ieders belang.
Hoe werkt het initiatief van ESCoNetwerk? Elke gemeente en onderwijsinstelling kan meestal vrij gemakkelijk vaststellen welk gebouw dringend aan verduurzaming/renovatie toe is. Als een dergelijk gebouw daarbij in een gebied staat waarvan duidelijk is dat daar ‘altijd’ voldoende aanbod van scholieren zal zijn, dan is dat een logische kandidaat. Andere voorwaarde is dat de kern van het gebouw goed moet zijn. Denk hierbij dus aan de typische jaren 50 en 60 scholen met een betonnen skelet maar met ondertussen volstrekt ondermaatse installaties en buitenschillen. De verwachting is dat elke grotere gemeente op deze manier snel met haar onderwijsinstellingen een aantal logische kandidaten zou moeten kunnen identificeren. Er is dus bepaald geen allesomvattende vastgoedinventarisatie voor nodig.
Inmiddels loopt het initiatief met een aantal partijen zoals Rotterdam, Utrecht, Haarlemmermeer en Eindhoven. Wilt u informatie en/of zich bij deze verkenning aansluiten, dan kunt u contact met ons opnemen (info@esconetwerk.nl of 030-6981987).