Onderwijsinstellingen en gemeenten bundelen krachten om via PPS huisvesting sneller en duurzamer te realiseren

| | |

Onderwijsinstellingen maken tot nu toe nog weinig gebruik van PPS (Publiek Private Samenwerking) omdat hun huisvestingsopgaven dikwijls te klein zijn voor PPS constructies. Daarnaast ontbreekt…

Onderwijsinstellingen maken tot nu toe nog weinig gebruik van PPS (Publiek Private Samenwerking) omdat hun huisvestingsopgaven dikwijls te klein zijn voor PPS constructies. Daarnaast ontbreekt het partijen doorgaans aan de nodige kennis en ervaring. Immers behoort het (ver)bouwen en onderhouden van onderwijshuisvesting niet tot de kerntaken van de gemiddelde onderwijsinstelling. Bij een PPS ligt de focus op de levensduurkosten van het gebouw waarbij de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk is voor de bouw maar vaak ook voor het onderhoud en de exploitatie. Voordeel is dat hiermee de opdrachtgever langjarig zekerheid heeft over de kwaliteit en kosten van de huisvesting. Bovendien hoeft zij niet perse zelf de investeringen voor de (ver)bouwfase te doen.

Door de levensduurkosten benadering en de langjarige afspraken zijn de transactiekosten (procesmanagement, juridische kosten, etc.) bij een PPS hoger dan bij traditionele trajecten. Bij een te klein project wegen de kwaliteits- en kostenvoordelen van de PPS dan vaak niet op tegen deze hogere transactiekosten. Door echter nu diverse huisvestingsprogramma’s te bundelen, kunnen deze transactiekosten over meerdere objecten worden uitgespreid waarmee de voordelen van PPS beter benut worden. Er zal sprake zijn van meer standaardisatie waarmee eveneens mogelijke kennis en ervaringslacunes kunnen worden gedicht.

Het idee van het bundelen van de onderwijshuisvestingsprogramma’s is ontstaan op een bijeenkomst van PPS Netwerk Nederland onder leiding van Hans de Boer (inmiddels voorzitter VNONCW) op Universiteit Nyenrode eind vorig jaar. Partijen zoals OPSO-Purmerend, SKSWW, CPOW Purmerend, Alpha Scholengroep, RVKO Rotterdam, Gemeente Harderwijk en de Gemeente Woerden zijn inmiddels begonnen hun projecten te vergelijken en te scannen op PPS mogelijkheden in een “Kopgroep Onderwijs”. Deze Kopgroep is een informele, transparante werkgroep die ook voor andere geïnteresseerde onderwijsinstellingen en gemeenten toegankelijk is. Het doel is het uitwisselen van kennis en ervaring, het behandelen van ‘best practices’ en waar nodig is het bieden van opstarthulp. De nodige kennis en ervaring wordt o.a. ingebracht door OPPS, Fakton, BNG en BAM Utiliteitsbouw. Voor meer informatie over aanmelding kunt u contact opnemen met PPS Netwerk Nederland via info@ppsnetwerk.nl

Het denken in bundels en een zekere mate van standaardisatie om daarmee de voordelen van PPS voor opdrachtgevers in verschillende sectoren toegankelijk te maken, ligt in lijn met initiatieven zoals de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) waarbij Nederlands pensioengeld beter kan worden belegd in Nederlandse projecten.

PPS Netwerk Nederland, 15 mei 2014