Onderwijsorganisatie Saxion verduurzaamt d.m.v. een ESCo

| |

Cofely en Saxion gaan een langjarige samenwerking aan om het schoolgebouw in Deventer te verduurzamen.

De onderwijsorganisatie Saxion was op zoek naar een partij die hun duurzaamheidsvraagstuk integraal kon benaderen. ‘We zochten een combinatie van advies, verbetervoorstellen, technisch onderhoud en beheer,’ vertelt Dennis Zwepink, teamleider afdeling bouw & techniek van Saxion. ‘Daarnaast wilden we dat de betreffende partij ook een garantie op de prestaties kon geven.’

De onderwijsorganisatie gaat, om haar duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, een langjarige samenwerking aan met Cofely Energy Solutions‎. Deze zet een aantal maatregelen in om het schoolgebouw in Deventer te verduurzamen:

  • Energy Analyse Tooling (Energy Navigator): deze wordt ingezet om de energieverspilling in het schoolgebouw inzichtelijk te maken
  • De technische installaties van het schoolgebouw worden beter ingeregeld: deze maatregelen zijn budgetneutraal
  • Ook het technisch onderhoud en beheer wordt ondergebracht bij Cofely

Doelstelling is om in 2020 een energiebesparing van 30% te realiseren ten opzichte van 2005. De leerlingen zullen als gebruikers van het pand actief worden betrokken bij de duurzame ambities van de school. Cofely garandeert de energieprestaties in een contract dat samen met AT Osborne Legal‎ is ontwikkeld.

ESCoNetwerk.nl, 26 juli 2013