Onderzoek: Hoe gemeenten het integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte succesvol kunnen regisseren

| | |

Gemeenten organiseren het beheer en onderhoud van de openbare ruimte steeds vaker in nauwere samenwerking met de markt en burger. We zien een ontwikkeling van…

Gemeenten organiseren het beheer en onderhoud van de openbare ruimte steeds vaker in nauwere samenwerking met de markt en burger. We zien een ontwikkeling van alles ‘zelf doen’ en versnipperd uitbesteden naar integraal en prestatiegericht samenwerken via D&C en DBM contracten waarbij winsten in kosten en kwaliteit te boeken zijn. Maar komen deze er in de praktijk ook echt uit? En hoe geef ik als gemeente invulling aan deze samenwerking?

PPS Netwerk Nederland doet op dit moment onderzoek i.s.m. Aveco de Bondt hoe de samenwerking tussen gemeenten en private partijen beter kan worden georganiseerd, inclusief het beter kunnen bepalen wanneer andere innovatievere vormen van contractering zinvoller zijn in de openbare ruimte en wat daarin de te nemen stappen zijn. Daarbij onderzoeken wij wat regie in de openbare ruimte succesvol maakt, wat daar voor nodig is en hoe het integraal beheer/onderhoud met marktpartijen vs. alles in eigen beheer doen zich verhoudt tot de kwaliteit in de openbare ruimte.

Wilt u op de hoogte worden gesteld van dit onderzoek, stuurt u dan een email naar laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl o.v.v. Onderzoek Regie in de Openbare Ruimte.

PPS Netwerk Nederland, 31 oktober 2017