Onderzoek: Nieuwe ‘spelregels’ voor beter managen van integrale contracten bij waterschappen

| | |

Steeds meer waterschappen maken gebruik van allerhande vormen van integrale contracten (DB, DBM etc.) om hiermee winsten in kosten en kwaliteit te boeken. Contracten zijn…

Steeds meer waterschappen maken gebruik van allerhande vormen van integrale contracten (DB, DBM etc.) om hiermee winsten in kosten en kwaliteit te boeken. Contracten zijn echter naar hun aard vrij star en voorzien niet altijd in de gewenste flexibiliteit. Met name bij langjarige samenwerkingen in situaties waarin veel onzekerheden bestaan, kunnen eerder gemaakte afspraken met private partners gaan wringen. Bijvoorbeeld als er onverwachte ontwikkelingen voordoen bij de uitvoering van de opgave zelf.

PPS Netwerk Nederland onderzoekt op dit moment i.s.m. Advocatenkantoor CMS en ruim 15 waterschappen hoe we in het aanbesteden/contracteren van integrale opgaven meer transparantie en structuur kunnen aanbrengen om te komen tot nieuwe (relatiegerichte) samenwerkingen. We ontwikkelen daarvoor een nieuwe set juridische spelregels om binnen bovengenoemde context de projecten aan de voorkant en aan de achterkant beter te organiseren/managen en te samenwerken zoals bedoeld.

Wilt u op de hoogte worden gesteld van dit onderzoek en/of de publicatie gratis ontvangen, stuurt u dan een email naar laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl o.v.v. Publicatie Waterschappen

PPS Netwerk Nederland, 18 augustus 2017