Onderzoek TU/e: Energy Service Companies in de zorgsector

| |

Dit artikel presenteert de eindconclusies het onderzoek van de TU/e naar de potentie van ESCo’s in de ziekenhuisbranche.

Binnen de Technische Universiteit Eindhoven vindt steeds meer onderzoek plaats naar de kansen van ESCo’s. Dit artikel presenteert de eindconclusies van het onderzoek van Koen Hemink bij Kuijpers Installaties naar de potentie van ESCo’s in de ziekenhuisbranche.

De zorgsector kan jaarlijks 12-25% energie besparen ten opzichte van het huidige energieverbruik. De energie intensiviteit van deze sector waarbij sprake is van een hoog besparingspotentieel, een groeiend privatiserende en liberaliserende ziekenhuismarkt, gebrek aan financiële middelen en een toenemende focus op de zorg binnen ziekenhuizen geven kansen voor ESCo-constructies. Hoe kan de implementatie versneld worden? Hemink vertelt:“Mijn afstudeeronderzoek is erop gericht de energiebesparingvraag van ziekenhuizen en het aanbod van Energy Service Companies dichter bij elkaar te brengen.” De conclusies kunt u hieronder vinden en zijn opgedeeld in het marktonderzoek en de business case.

Marktonderzoek: de meeste optimale ESCo-constructie hangt af van de situatie en structuur van de ziekenhuisorganisatie
Het marktonderzoek is gebaseerd op interviews en een enquête gehouden onder drie relevante lagen binnen de organisatie van ziekenhuizen; technische dienst, facilitair management en financiële directie. De technische dienst bleek de meeste vraagtekens te hebben, en de financieel directeuren zijn nog vrij onbekend met het concept. Belangrijkste conclusie is dat de meest optimale ESCo-constructie die kan worden aangeboden sterk afhankelijk is van de huidige situatie en structuur van de organisatie van een ziekenhuis. Onderzoek naar de voortgang van een ziekenhuis in de transitie is vereist voordat een product kan worden aangeboden.

Business case
“In navolging op het marktonderzoek heb ik met de business case een generiek model opgesteld voor ESCo-verdienmodellen waarin risico’s over de contracttijd zijn verwerkt” vertelt Hemink. Met behulp van Monte Carlo Simulatie kan men een bandbreedte van het financiële resultaat voor een ESCo-business case berekenen plus de individuele invloed van de risicofactoren. Ook kan men met dit model de bandbreedte van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) onderbouwen op basis waarvan een bonus- of malusregeling kan worden afgesproken met de klant. Wanneer de ESCo, de klant en een eventuele financiële institutie vertegenwoordigt zijn in een coöperatie, zijn de afspraken hierover het beste te maken. In dat geval draagt iedere partij de risico’s naar mate van invloed op de energieprestatie. Dit werkt stimulerend voor zowel de ESCo als de klant om energie te besparen en wordt gezien als een win-win situatie.

Het gehele onderzoek kunt u hier lezen.