Onno Ruding: “De overheid is met het toepassen van PPS doorgaans het beste uit”

| | |

Private financiering valt altijd duurder uit want niemand kan namelijk zo goedkoop lenen als de overheid’ is nog een vaak gehoorde kreet. Kwaliteit, kostenbeheersing en…

Private financiering via een PPS valt altijd duurder uit want ‘niemand kan zo goedkoop lenen als de overheid’ is een vaak gehoorde kreet. Maar kwaliteit, kostenbeheersing en het op tijd opleveren van projecten zoals bij PPS doorgaans gebeurt, is in de praktijk veel belangrijker gebleken om kosten laag te houden dan de ‘prijs’ van de financiering. ‘De overheid heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan en kan publiek private financiering zo inzetten dat ze per saldo profiteert’, luidde enige tijd geleden al de conclusie van de Commissie Private Financiering van Infrastructuur.

Onno Ruding (o.a. oud-minster van Financiën en voormalig voorzitter van deze Commissie) beklemtoonde onlangs in het FD: “We moeten niet de indruk doen ontstaan dat PPS-projecten voor private financiering van infrastructuur in het algemeen ongewenst zijn d.w.z. te duur zijn voor de overheid. Die indruk is onjuist. Zo zijn de projecten als de Tweede Coentunnel, de A59, de N31 en de HSL-Zuidspoorweg die via PPS deels gefinanciert zijn voor zowel overheid als markt succesvol gebleken.

Ook bleek al uit het rapport dat PPS gedurende de levensduur van dergelijke projecten meerwaarde oplevert: meer kwaliteit voor hetzelfde geld of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Deze meerwaarde is het gevolg van de bijdrage die de markt levert in de vorm van private financiering, gecombineerd met de hoge graad van efficiency, deskundigheid, ervaring, specialisatie, continuïteit, discipline en besluitvaardigheid.

PPS Netwerk Nederland, 23 mei 2013