Opkomst financieringsfondsen goede stimulans voor ESCo’s

| |

Steeds meer Provincies starten met fondsen voor energiebesparende investeringen. Deze fondsen zijn uitermate geschikt voor investeringen in innovatieve technologieën op het gebied van energiebesparing, zoals…

Steeds meer Provincies starten met fondsen voor energiebesparende investeringen. Deze fondsen zijn uitermate geschikt voor investeringen in innovatieve technologieën op het gebied van energiebesparing, zoals de inzet van Energy Service Companies (ESCo’s). Met een ESCo kan via energiebesparing de gedane investering worden terugverdiend. Om dit te waarborgen wordt gebruik gemaakt van een afrekenstructuur en prestatiecontracten met marktpartijen.

  • Amsterdams Klimaat- en Energiefonds: Opgericht in juli 2013. Het is een revolverend fonds ter grootte van € 45 miljoen. Per project financiert het fonds maximaal 5 miljoen euro.
  • Energiefonds Brabant: € 60 miljoen om projecten gericht op energiebesparing of het opwekken van duurzame energie mogelijk te maken.
  • Energiefonds Overijssel: Het Energiefonds Overijssel heeft begin dit jaar 250 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die energie besparen of nieuwe energie opwekken uit duurzame bronnen. Daarvan is 100 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparing en productie van nieuwe energie voor woningcorporaties. Verder is 125 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe energie of energiebesparing door ondernemingen.
  • Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland: Provincie Gelderland heeft het plan om subsidies waar mogelijk op korte termijn te vervangen door leningen en participaties. Hiervoor zal het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (10 miljoen euro) worden opgezet. Dit fonds dient als voorloper van nog te ontwikkelen grotere fondsen.
  • Limburg Energiefonds (LEF): De Provincie Limburg heeft € 18 miljoen beschikbaar gesteld. Het LEF verstrekt geen subsidies maar biedt financiering in de vorm van participaties, leningen en garanties.‎
  • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE): In ontwikkeling: fonds start medio 2014. Meer informatie
  • Participatiefonds Duurzame Economie: De provincie Noord-Holland start met een nieuw duurzaam energiefonds. Het fonds krijgt een budget van € 85 miljoen en richt zich vooral op het MKB.

ESCoNetwerk.nl, 29-10-2013