Opleiding: De Goede Uitvraag – 26 januari 2021

|

Overheden worden geconfronteerd met ingewikkelde opgaves omtrent verduurzaming, mobiliteit, woningbouw, et cetera. De complexiteit van deze vraagstukken stelt hoge eisen aan opdrachtgeverschap.  Is de ambitie van de…

Overheden worden geconfronteerd met ingewikkelde opgaves omtrent verduurzaming, mobiliteit, woningbouw, et cetera. De complexiteit van deze vraagstukken stelt hoge eisen aan opdrachtgeverschap.  Is de ambitie van de opdrachtgever helder en realistisch intern te communiceren en in perfecte lijn te brengen met beleid en (wettelijke) voorschriften? Beschikt het interne team bij de opdrachtgever over de noodzakelijke informatie en kennis om de juiste afwegingen/beslissingen te maken en heeft zij daartoe adequaat mandaat? Is de dialoog met de markt goed georganiseerd en in welke vorm in welk stadium met welke verbintenissen? Zie hier een aantal voorbeelden die duidelijk maken dat een goede vraagformulering geen sinecure is. In deze opleiding gaan we deze vraagstukken systematisch tackelen.

Leerdoelen

Tijdens deze opleiding op 26 januari wordt vanuit juridisch en organisatorisch perspectief gekeken naar het ontwikkelen van een goede uitvraag. U leert als opdrachtgever waar u bij moet stil staan om tot de beste opdrachtverstrekking te komen bij complexe opgaven. U krijgt praktische handvatten die u kunt gebruiken in dit proces.

  • Van opgave bestuur naar interne opdracht
  • Interne organisatie goed bemenst met juist mandaat
  • Adequate verkenning en verleiding van marktpartijen
  • Juiste afwegingen en keuzes rond contractvorm en selectie
  • Twee fasen aanbesteding

Programma en aanmelding >>