Oproep: pilotprojecten Energie Prestatie Keuring

| |

Met de meest interessante en kansrijke EPK-pilots wil het Rijk begin september 2014 een Green Deal afsluiten.

De Rijksoverheid zoekt naar het ultieme Energie Prestatie Keuring systeem (EPK) voor bedrijven en vastgoedpartijen. Een EPK stimuleert bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in hun bedrijfspand. Daarom vraagt het Rijk adviseurs, installateurs en ondernemers een pilot aan te leveren.

Oproep en Green Deal

Met de meest interessante en kansrijke EPK-pilots wil het Rijk begin september 2014 een Green Deal afsluiten. Bij een positieve evaluatie van de projecten wordt het EPK-systeem in 2016 breed ingevoerd. Het ontwikkelen en testen van een dergelijke EPK-aanpak staat in het Energieakkoord voor duurzame groei. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt en begeleidt het gehele proces.

Deelnemers

In elk project is ten minste een EPK-keurder, een bedrijf of branchevereniging en bevoegd gezag vertegenwoordigd. Partijen kunnen in mei (in overleg met RVO.nl begin juni) projecten aanleveren door het invullen van het digitale aanmeldingsformulier.
Geef op hoofdlijnen het type project, de deelnemers, de planning en verwachte overheidsondersteuning aan. Van juni tot september bespreekt het Rijk de projecten en werkt deze indien nodig samen uit tot specifieke Green Deals.

Voor vragen: helpdesk Green Deal, 088-0424242 (kies 2 en daarna 4).
Een EPK pilot project kunt u aanleveren via het formulier Green Deal.