Projectomschrijving

OV SAAL staat voor de spooruitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. De mobiliteit in het gebied tussen Schiphol en Lelystad neemt de komende jaren fors toe, onder meer door de groei van Almere, de Amsterdamse regio, de Zuidas en Schiphol. Daarom breidt ProRail de spoorcapaciteit aan de zuidkant van Amsterdam uit.

OV SAAL
Een goede bereikbaarheid van de regio Amsterdam is nodig voor economische groei. Daarom is verbetering nodig van het treinverkeer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL). De Rijksoverheid stelt hiervoor € 1,4 miljard beschikbaar.

Rapporten OV SAAL
Betere spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad
De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad wordt verder verbeterd. Daardoor wordt het mogelijk om vanaf 2023 elke 10 minuten een Intercity en elke 10 minuten een Sprinter te laten rijden. Dit besluit is gezamenlijk met de regio genomen en op 28 augustus 2013 naar de Tweede Kamer gezonden.

Hieronder worden de verschillende onderdelen van OV SAAL toegelicht.
Geografische kaart waarop OV Saal is aangegeven.
Groei reizigers tussen Schiphol en Lelystad
Het aantal reizigers in het openbaar vervoer tussen Schiphol en Lelystad groeit sterk. Zo gaan in 2030 bijna 80.000 mensen per dag op en neer tussen Almere en Amsterdam. In 2010 waren dat er ongeveer 40.000.

De Zuidas, het kantorengebied rond de A10-Zuid in Amsterdam, ontwikkelt zich tot het belangrijkste internationale zakencentrum van Nederland. De stad Almere krijgt 60.000 nieuwe woningen. Het huidige spoor kan die groei niet aan. Het openbaar vervoer op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL) heeft daarom een flinke uitbreiding nodig.

Het spoor tussen Schiphol en Lelystad krijgt die uitbreiding in 2 grote stappen: de korte termijn (2010 – 2016) en de middellange termijn (na 2020). Voor de periode daarna zal in het kader van het project RRAAM besloten worden of verdere verbetering van het openbaar vervoer tussen Amsterdam en Almere nodig is.

Korte termijn: 2010-2016
De Rijksoverheid stelt € 900 miljoen beschikbaar om het spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad te verbeteren. Tussen Amsterdam en Flevoland rijden straks geen 6, maar 12 treinen per uur. Treinen hoeven dan niet op elkaar te wachten. Dit is een eerste stap op weg naar reizen zonder spoorboekje.

Hoofddorp-Diemen: zuidtak krijgt 4 sporen
Tussen Hoofddorp en Diemen ligt de zuidtak. Dit spoor loopt tussen Riekerpolder en de Utrechtboog in Amsterdam. De zuidtak krijgt 4 sporen. De aansluitingen op de Utrechtboog en de westtak richting Schiphol worden verdubbeld. Ook komen er op een aantal plaatsen langs het traject geluidsmaatregelen (schermen en raildempers).

Zuidas Amsterdam
Onder het project OV SAAL vallen ook maatregelen die eerder tot het project Zuidas Amsterdam behoorden. Een voorbeeld is de spoorverdubbeling tussen station Amsterdam-Zuid en de Utrechtboog. Dit verbetert niet alleen de dienstregeling op de route Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. Ook op de route Schiphol-Amsterdam-Zuid-Utrecht en verder wordt de dienstregeling beter. Deze bouwwerken zijn inmiddels volop in uitvoering, wat overlast voor de omgeving kan geven. ProRail probeert deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Traject Weesp-Lelystad
Voor het traject Weesp-Lelystad is in december 2011 een tracébesluit vastgesteld. Hierin staan maatregelen voor de korte termijn op dit traject. Op het traject komen keersporen in Almere Centrum en in Almere Oostvaarders. Ook worden diverse kleinere spoorse maatregelen genomen. In Weesp, Muiderberg en Almere worden in totaal voor ongeveer € 135 miljoen geluidsmaatregelen en andere inpassingsmaatregelen genomen. In Weesp en Muiderberg zijn deze maatregelen al in uitvoering.

Kleinere maatregelen
Een aantal kleinere maatregelen zorgen voor een betere benutting van het spoor. Voorbeelden van deze kleinere maatregelen zijn:

aansturing van de treinen met nieuwe technieken;
aanpassing van regelgeving;
een andere organisatie van werkzaamheden bij NS en verkeersleiding van ProRail;
beperkte aanpassingen aan het spoor (bijvoorbeeld het bijplaatsen en verplaatsen van seinen om treinen dichter op elkaar te laten rijden).
Deze maatregelen zijn goedkoper, snel in te voeren, leiden tot minder bouwhinder en vragen minder ruimte.

Werkzaamheden rond OV SAAL
Op de website van ProRail staat meer informatie over de werkzaamheden rond OV SAAL. Hier staan ook de studies die zijn en worden uitgevoerd. Ook de 2 tracébesluiten zijn op deze website terug te vinden.

Middellange termijn: na 2016
Voor plannen na 2016 op het Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystadtraject is ongeveer € 500 miljoen beschikbaar. Het kabinet heeft in overleg met de spoorsector en de betrokken gemeenten en provincies gekozen voor:

spooruitbreiding van 6 naar 8 sporen in Weesp;
realisatie van het beveiligingsysteem ERTMS op de SAAL-corridor en de Gooilijn (Amsterdam-Hilversum);
verbetering van overwegveiligheid op de Gooilijn.
Er is verder budget gereserveerd voor diverse inpassingsmaatregelen in Weesp en andere gemeenten langs het spoor. Ook voor eventuele aanloopkosten van de spoorvervoerder bij de invoering van hoogfrequent spoorvervoer in 2023 is budget gereserveerd.

Soort

infrastructure

Categorie

Sector

Infrastructuur

Regio

Noord-Holland

Contractwaarde

1,4 Miljard

Opdrachtgever

Rijksoverheid

Opdrachtnemer

VolkerWessels ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail maken deel uit van de twee betrokken aannemerscombinaties.