Parkeren innovatief gebruiken als extra motor voor vastgoedontwikkeling: 11 maart Strijp-S Eindhoven

| | |

Traditioneel gezien is parkeerbeheer een lastig dossier voor gemeenten. Kosten wegen doorgaans niet op tegen de baten, de inkomsten kunnen moeilijk gebudgetteerd worden, de discussie…

Traditioneel gezien is parkeerbeheer een lastig dossier voor gemeenten. Kosten wegen doorgaans niet op tegen de baten, de inkomsten kunnen moeilijk gebudgetteerd worden, de discussie over kerntaken van de gemeente speelt regelmatig op en dan zijn er ook nog belangen van commerciële parkeerbedrijven, etc. Steeds vaker blijkt echter dat wanneer een gemeente het openbaar parkeren anders gaat organiseren, veel van de traditionele bezwaren kunnen worden ondervangen en anderzijds ruimte wordt ‘vrijgespeeld’ voor nieuwe initiatieven en kwaliteitsverbeteringen. Daarmee wordt het anders organiseren en slimmer van parkeren een serieuze optie die niet meer gemist mag worden.

In dit praktijkseminar gaan we in op deze mogelijkheden aan de hand van praktijkvoorbeelden. Wat zijn de lessen en resultaten tot nu toe? Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van onbenut potentieel en hoe kunt u als gemeente vaststellen of en waar er wellicht onbekende kansen voor u liggen? Kunnen Parkeer businesscases die onder de huidige omstandigheden een exploitatietekort laten zien, via PPS gerevitaliseerd worden?

Bent u geïnteresseerd dit seminar bij te wonen, dan kunt u een email sturen naar info@ppsnetwerk.nl
Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging en het programma.