Participatie en Omgevingswet: Praktijkseminar ter bevordering van burgerparticipatie

|

Praktijkseminar: over de sleutelpositie van lokale overheden in het uitvoeren van bovenaf opgelegde afspraken enerzijds en anderzijds het stimuleren en faciliteren van initiatieven van inwoners. De Omgevingswet pleit sterk voor meer en intensievere…

Participatie en omgevingswetPraktijkseminar: over de sleutelpositie van lokale overheden in het uitvoeren van bovenaf opgelegde afspraken enerzijds en anderzijds het stimuleren en faciliteren van initiatieven van inwoners.

De Omgevingswet pleit sterk voor meer en intensievere participatie met de omgeving in het fysieke leefomgeving. De wet beoogt burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden vroegtijdig bij projectbesluiten en omgevingsplannen te betrekken. Het doel van deze basishouding is om te zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst in de realisatie van publieke opgaves. Maar gaat dat ook lukken in de praktijk?

Durven we in het participatietraject echt naar stakeholders te luisteren? Zijn we bereid de touwtjes uit handen te geven in de ruimtelijke ontwikkeling? Welke strategieën horen daarbij en hoe worden belanghebbenden meegenomen in de afwegingen? Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor het omgevingsproces bij ruimtelijke ontwikkelingen? En welke nieuwe, digitale mogelijkheden om participatie vorm te geven biedt de Omgevingswet? Kun je met big data en internet participatie organiseren? En welke dilemma’s kom je dan tegen?

Daarover organiseert BouwRegieNetwerki.s.m. PPS Netwerk Nederland, APPM, Procap en Waterschap Rijn en IJssel de meet-up ‘Participatie en omgevingswet, van durven naar doen!’  in Utrecht. Aan de hand van leerzame praktijkvoorbeelden en een interactieve, pragmatische werksessie pakken we het thema Participatie en de Omgevingswet vast op 24-1-2019. Praktijkdeskundigen komen tijdens dit seminar samen om de cruciale facetten van Participatie in de visie van de Omgevingswet toe te lichten en nieuwe mogelijkheden en ‘best practices’ uit te wisselen.

Vragen die centraal zullen staan zijn ondermeer: 

  • Wat verandert er met participatie in de Omgevingswet?
  • Wat betekent dit voor uw projecten en processen?
  • Toepassing van digitale hulpmiddelen bij participatie
  • Praktijkcase Waterschap Rijn&IJssel: de bewoner aan zet!
  • Met diverse praktijkcases o.a.: MIRT-Verkenning A67 en de Dijkversterking Den Oevere, Waterschap Rijn en IJssel: Gebiedsproces Baakse Beek,  etc.

Doelgroep:

(semi-)publieke partijen (gemeenten, provincies, omgevingsmanagers, omgevingsdiensten) en deelnemers BouwRegieNetwerk.

Kostengratis voor de doelgroep

 Voor meer informatie over het programma en aanmelding klik hier.