Partner Worden 

Ontdek Ons Actieve Netwerk Met 20.000 Professionals

We onderscheiden vier soorten partnerships:

Evenement niveau

Regelmatig organiseren wij evenementen waarvoor u zich kunt aanmelden. Veelal betreft het hier gratis bijeenkomsten zoals meet-ups. Daarnaast is er sprake van activiteiten tegen betaling. Bij dat laatste moet u dan vooral denken aan opleidings- en trainingsinitiatieven. Aanmelden kan via de inschrijfprocedures die altijd onderdeel van de uitnodigingen uitmaken. Om op de hoogte van deze activiteiten te blijven, kunt u zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief.

Intervisies/inspiratietafels/conventie/jaardiner

Hiervoor worden partijen exclusief uitgenodigd. Funding hiervoor wordt deels gedaan door PPS Netwerk Nederland (uit de door haar ontvangen bijdrages van deelnemers) eventueel in combinatie met de deelnemers aan deze initiatieven. Bijvoorbeeld in geval van intervisies, is het gebruikelijk dat participanten daar een (beperkte) bijdrage in de (out-of-pocket) kosten voor doen.

Interventies

Diverse opdrachtgevers en opdrachtnemers vragen ons regelmatig te interveniëren binnen/tussen hun organisaties en/of projecten als Accelerator (zoals inrichten dialogen, projectstarts, stakeholder management), Probleemoplosser (zoals bijsturen/oplossen bij vastlopers of conflicten inclusief de rol als mediator) of Onderzoeker (zoals lessen uit projectervaringen ophalen en toepasbaar maken op huidige/toekomstige projecten om aldus lerende organisaties te creëren). Gezien onze onafhankelijkheid en diep begrip van projecten en belangen helpt onze autoriteit hierbij bij invulling, uitrol en acceptatie. Dit is altijd maatwerk waarbij we aan de hand van een aanpak-keuze een offertevoorstel doen met in de regel een prestatiegarantie. Hierbij wordt -afhankelijk van de aard van de interventie- samengewerkt met wetenschappelijke partners (de universiteiten) of deelnemers/derden.

Organisatielidmaatschap

Deze vorm is speciaal bedoeld voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviesbureau die samen met ons willen optreden als kennis-, communicatie- of ontwikkelpartner. Zo leiden we bij opdrachtgevers/ opdrachtnemers personeel op, beoordelen we projectarchitectuur, helpen we bij het kennismanagement, organiseren we in-house events, etc. Met/voor relevante adviseurs organiseren we evenementen of ontplooien andere thema gerichte initiatieven. Op die manier wordt ook voorkomen dat er parallelle initiatieven ontstaan die daarmee in plaats van gewenste focus (onbedoeld) verdeling en fragmentatie creëren. Samenwerken op dit gebied verbindt aldus kennis, kunde en de diverse ‘achterbannen’ van de diverse partners inclusief het Instituut.

De deelnemersbijdragen zijn beperkt en worden door deelnemers terugverdiend omdat het Instituut doorgaans als organsator optreed en dus de communicatie tot en met het regelen van de locatie(s) en sprekers doet en daarvoor ook de kosten voor haar rekening neemt. De lidmaatschapstructuur stelt deelnemers in staat om via/met ons betere communicatie en impact te creëren bij doelgroepen en ons in staat om langjarig, vormvast inhoud aan programmering te geven. Ook deze vorm van samenwerking draagt bij aan de verdere professionalisering van projectmanagement en voorkomt fragmentatie.

Heeft u interesse om een samenwerking aan te gaan of heeft u nog vragen of opmerkingen?
Bel ons via 030-3039760 of mail ons via secretariaat@samenwerk.ing