PBL publiceert rapport ‘Vergroenen en verdienen’

| |

Nederland heeft een ‘laag ontwikkeld vasthoudend langetermijnbeleid op het gebied van energietransitie’

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) publiceert het rapport ‘Vergroenen en verdienen’ waarin zij stelt dat Nederland op een aantal terreinen dan wel een sterke positie heeft, maar achterblijft als het gaat om groene innovatie.

Volgens het rapport zijn in Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk de condities voor ‘vergroening’ oftewel verduurzaming beter. Zo heeft het PBL het onder meer over een laag ontwikkeld ‘vasthoudend langetermijnbeleid op het gebied van energietransitie’. Dit terwijl juist energiebesparing in de bouwsector door het PBL wordt genoemd als een belangrijk instrument om een transitie naar een duurzamer Nederland teweeg te brengen.

Ook ESCo’s kunnen op dit moment in Nederland (nog) niet profiteren van een sterke Overheidsprikkel tot energiebesparing. Landen als Duitsland, waar al jarenlang meer nadruk ligt op duurzaamheid en groene energie, zijn daarentegen wel een vruchtbare voedingsbodem op voor ESCo’s. Daar zijn bijvoorbeeld investeringsfondsen beschikbaar (zowel in Duitsland als in Frankrijk), wordt de markt meer aangejaagd door bijvoorbeeld een besparingsverplichting (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië), aantrekkelijke financieringsconstructies (Frankrijk) of de inzet van de overheid als krachtige ‘launching customer’ voor ESCo’s (zoals in Duitsland en Vlaanderen).

Toch zet Nederland de laatste jaren wel stappen richting een consistent(er) energie- en klimaatbeleid, waarvan het Energieakkoord een recent voortvloeisel is. Ook hierin speelt energiebesparing in de gebouwde omgeving een belangrijke rol en worden Energy Service Companies en Green Deals genoemd als belangrijke tools om de energietransitie te realiseren.

U kunt het rapport ‘Vergroenen en verdienen’ lezen via deze link.

ESCoNetwerk.nl, 7 oktober 2013