Projectomschrijving


Schoolcompagnie Nederland VOF (een joint venture van BAM en DHV) heeft geïntegreerde oplossingen bedacht voor het veelvoorkomende probleem van te geringe gemeentelijke bekostiging. Het financiële model van het Petrus Canisius College (PCC) is gebaseerd op een huuroplossing met afnemende huurprijsgrondslag. Deze non-profit aanpak gaat uit van een life-cycle benadering, waarbij de gemiddelde lasten binnen de bekostigingsnormen blijven.

Bij de realisatie van PCC is een Beheer BV opgericht, waarin de het schoolbestuur en private partijen participeren. De school is gerealiseerd via een Design & Build constructie.

Oprichters van Schoolcompagnie Nederland VOF, Herman Jansen als opdrachtgever/directeur PCC en Donald van der Veen als opdrachtnemer/directeur Schoolcompagnie.

Soort

regional

Categorie

Design & Build

Sector

Onderwijshuisvesting

Regio

Alkmaar

Contractwaarde

13 miljoen euro

Opdrachtnemer

Schoolcompagnie Nederland VOF

Opdrachtgever

Petrus Canisius College (PCC)

Opmerkingen

Stichting PCC – een instelling voor voortgezet onderwijs – wenste in 2005 haar monumentale hoofdgebouw ingrijpend te renoveren en uit te breiden. Het pand dateert uit 1927 en was in 1964 al eens onder handen genomen. Het pand heeft een huidige omvang van ruim 10.000 m2 BVO.

De gemeente Alkmaar had onvoldoende middelen om het project te bekostigen. Om die reden is een vorm van publiek-private samenwerking ontwikkeld, waarbij in hoofdzaak private financiering is gevonden.

Het gemeentelijke budget van € 5,4 miljoen kon hierdoor worden aangevuld tot een stichtingskostenniveau van € 11,2 miljoen. Er is sprake van een sale-and-lease-back constructie, waarbij de instelling het gebouw huurt voor 35 jaar van Blekerskade Beheer BV. Het pand is in februari 2009 in gebruik genomen.

Blekerskade Beheer BV is speciaal voor dit doel opgericht en beheert uitsluitend dit pand.

Deze ontwikkeling heeft in handen gelegen van advies- en ingenieursbureau DHV BV te Amersfoort, BAM Utiliteitsbouw BV te Bunnik en Rabobank Alkmaar en Omstreken.

Het pand is ingrijpend gerenoveerd en fors uitgebreid en voldoet aan de nieuwste normen op het gebied van onderwijshuisvesting. Door de financiële engineering konden de Life-cycle costs op een gemiddelde van € 71 per m2 BVO per jaar worden gehouden. Over het project is veelvuldig gepubliceerd.

Website

www.ppc.nu