PIANOo neemt stokje over van PPSsupport

| |

PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, neemt vanaf 1 februari 2016 de taken over van PPSsupport. PPSsupport (onderdeel van het Ministerie…

PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken, neemt vanaf 1 februari 2016 de taken over van PPSsupport. PPSsupport (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) ondersteunde opdrachtgevers in het publieke domein m.b.t. integraal aanbesteden en publiek-private samenwerking (PPS). PIANOo kan hierdoor opdrachtgevers in de bouw en GWW adviseren en ondersteunen bij het hele palet aan aanbestedings- en contractvormen.

PPS Netwerk Nederland zal verder blijven samenwerken met PIANOo om (semi) publieke partijen met concrete raad en daad bij te staan bij de afweging van wijzen waarop investeringen het best gerealiseerd kunnen worden. Hierbij gaat het specifiek om de vraag of projecten traditioneel uitgevoerd (en gefinancierd) moeten worden of via een Publiek Private Samenwerking (PPS).

Inkoop- en aanbestedingsafwegingen
Steeds vaker nemen gemeenten, provincies en waterschappen geïntegreerde contractvormen mee in hun inkoop en aanbestedingsafwegingen. Dit zelfde geldt schoolbesturen, woningcorporaties en zorginstellingen. Naast het slim inzetten van middelen kunnen met geïntegreerde contracten vaak ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie worden gerealiseerd.

Kennis en advies aanbestedings- en contractvormen
Vanuit de Rijksoverheid heeft PPSsupport de afgelopen jaren enkele tientallen opdrachtgevers in het publieke domein geadviseerd en ondersteund bij de afweging, voorbereiding en invulling van geïntegreerde contracten. Om deze opdrachtgevers breder te adviseren in hun inkoopproces, worden de taken van PPSsupport per 1 februari 2016 ondergebracht bij PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden. Hierdoor kan PIANO vanuit één punt opdrachtgevers adviseren bij het hele palet aan aanbestedings- en contractvormen. Dit varieert van traditionele RAW-bestekken tot de meest vergaande vormen van meerjarige publiek-private samenwerking. Zo wordt het voor opdrachtgevers makkelijker om aan informatie te komen.

Informatie en vragen over aanbestedings- en contractvormen
Publieke opdrachtgevers kunnen vanaf 1 februari 2016 bij informatie over integraal aanbesteden en publiek-private samenwerking zowel terecht bij PPS Netwerk Nederland als bij PIANOo via de website www.pianoo.nl of het email-adres info@pianoo.nl. Enkele van de huidige medewerkers van PPSsupport zullen ook vanuit PIANOo werken zodat opdrachtgevers met hun pps-vragen ook in 2016 terecht kunt bij de vertrouwde contactpersonen.

PPS Netwerk Nederland, 15 december 2015