PinkRoccade nieuwe deelnemer van PPS Netwerk Nederland

| | |

PinkRoccade Local Government heeft zich als nieuwe deelnemer aangesloten bij PPS Netwerk Nederland. Het bedrijf is gespecialiseerd in informatietechnologie en begeleidt lokale overheden in in…

PinkRoccade Local Government heeft zich als nieuwe deelnemer aangesloten bij PPS Netwerk Nederland. Het bedrijf werkt samen met regionale en lokale overheden bij verschillende projecten. De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de (financiële) middelen afnemen. Publieke partijen en de marktpartijen raken steeds meer verweven en de overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. De overheid zal dienstverlening regisseren in plaats van die helemaal zelf te leveren, en zal maatschappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt steeds meer faciliteren.

Daarvoor zijn nieuwe samenwerkingsverbanden en werkvormen nodig. De zoektocht naar de nieuwe, netwerk gedreven overheid wordt door ons ondersteund door informatietechnologie daarin een vormgevende én uitvoerende rol te geven. Informatietechnologie, de (onzichtbare) enabler van nieuwe diensten en rollen van de overheid, is daarbij methode en oplossing tegelijk: het geeft vorm aan het denken en maakt de implementatie daarvan mogelijk. Als co-creator van publieke dienstverlening zorgt PinkRoccade Local Government samen met lokale overheden en maatschappelijke organisaties doorlopend voor nieuwe oplossingen.

PinkRoccade Local Government geeft publiek-private en publiek-publieke samenwerkingen vorm en neemt hierin ook zelf een duidelijke rol. Enerzijds begeleidt PinkRoccade Local Government in procesmanagement, zowel beleidsmatig, financieel, organisatorisch, juridisch als fiscaal. Anderzijds neemt PinkRoccade Local Government deel aan publiek-private samenwerkingen bijvoorbeeld op het gebied van het uitvoeren van gegevensbeheer en belastingprocessen en uitkeringsadministratie. Binnenkort verschijnt er op PPS TV een video-interview met de PPS-experts van PinkRoccade.

PPS Netwerk Nederland, 5 januari 2014