Platform ‘Professionals in PPS’: Overheid en bedrijfsleven onderstrepen belang van goed samenwerken in PPS Projecten

| | |

Om het samenwerken in publiek private samenwerkingen vooral in die exploitatiefase verder te ontwikkelen is donderdag 2 juli jl. bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag…

Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt steeds vaker toegepast op de renovatie en nieuwbouw van bouw -en infraprojecten. Dit wordt gedreven door factoren als snelle ontwikkelingen in technologie, overheden met meer complexe taken en minder budget in combinatie met de noodzaak om duurzaam te opereren. PPS projecten worden doorgaans binnen tijd en budget opgeleverd en met meer kwaliteit dan traditionele projecten. Met name de exploitatiefase blijkt vaak echter lastiger dan vooraf gedacht.

Om het samenwerken in publiek private samenwerkingen vooral in die exploitatiefase verder te ontwikkelen is donderdag 2 juli jl. bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag het Platform ‘Professionals in PPS’ opgericht. ‘Professionals in PPS’ is een open platform waar deelnemende organisaties hun kennis en ervaring delen om deze op een toegankelijke wijze over te kunnen dragen aan de PPS gemeenschap. Dit is belangrijk omdat PPS hoge eisen stelt aan de Samenwerking. Met de mindset van vroeger, waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers onbedoeld vaak in een soort conflictsetting terecht kwamen, kunnen ook PPS-en stranden mede gedreven door de langere looptijden en complexiteit van de projecten.

Er is bij PPS dus sprake van een nieuwe realiteit van projectorganisatie die partijen vanwege de relatieve onbekendheid voor uitdagingen stelt. Vanuit de gedachte om elkaar daarom sneller beter te begrijpen en van elkaar te leren, is het Platform opgericht. Deelnemers (opdrachtgevers én opdrachtnemers) onderzoeken samen wat de werkende principes achter succesvolle PPS-en zijn. Doel is om aldus op basis van elkaars leerervaringen de uitvoering van PPS projecten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Deelnemers aan het Platform ‘Professionals in PPS’ zijn: Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van VWS/RIVM, Belastingdienst, BAM PPP, Ballast Nedam, ISS, Bouwend Nederland, Facility Management Nederland, TBI, Heijmans, VolkerWessels Integraal, Strukton, Dura Vermeer, Facilicom, FM Haaglanden, Strabag, Turner & Townsend en Mott MacDonald. Het programma wordt georganiseerd door PPS Netwerk Nederland en ResetManagement.

PPS Netwerk Nederland, 8 juli 2015