Politiek aan zet na renovatiedeal corporaties en bouwers

| |

Blog: “De Stroomversnelling” kent uitgangspunten voor Energy Service Companies (esco’s).

Op 20 juni 2013 tekenden een aantal woningbouwcorporaties en bouwbedrijven de woningrenovatieovereenkomst ‘Stroomversnelling’. Doel van de overeenkomst is om op korte termijn 110.000 woningen ingrijpend te renoveren en energieneutraal te maken. Dit zou duizenden banen opleveren, en een enorme energiebesparing.

Idee is dat de besparingen de benodigde investeringen kunnen bekostigen. Om dat te bereiken moeten de woningcorporaties het bedrag dat huurders voor de renovatie tot nog toe aan hun energieleverancier betaalden, als extra huur of servicekosten kunnen incasseren. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft zijn medewerking voor de hiervoor benodigde wijziging van de regelgeving al toegezegd.

Stroomversnelling voorziet in een mix van voorwaarden en maatregelen. Deze moeten er voor zorgen dat de huurder niet teveel betaalt, de verhuur van deze woning door de corporatie de status ‘dienst van algemeen economisch belang’ (daeb) behoudt, de investering voor de corporatie rendabel is en de renovatie door de bouwers daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De deal kent ook uitgangspunten voor collectieve saldering, financiering en de inzet van zogeheten Energy Service Companies (esco’s). De bouwstenen liggen er, maar het ontwerp moet nog worden uitgewerkt.

Die uitwerking zou weleens een politiek mijnenveld kunnen worden, zeker als te veel op individuele onderdelen wordt ingegaan in plaats van het pakket als geheel. Een ondoorzichtig web van veel regels, met nog meer uitzonderingen ligt dan op de loer.

Vereist is een systeem dat eerlijk is, maar ook begrijpelijk en uitvoerbaar. Dat vraagt om een gedegen politiek proces, maar de winst voor energiebesparing en werkgelegenheid is zo groot dat dit proces wel zo snel mogelijk doorlopen moet worden. De corporaties en de bouwers bieden de uitdaging aan, de politiek moet nu de handschoen oppakken!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jeroen van den Bos of Floris van Westrhenen.

ESCoNetwerk.nl, 9 juli 2013 via blogs.akd.nl