PPS/ESCo Praktijkdag 2016: Over succesvol leiding en inhoud geven aan langjarige partnerships

| |

Woensdag 7 december vond de 5e editie plaats van de ESCo/PPS Praktijkdag op de Kromhoutkazerne in Utrecht. De organisatie en deelnemers kijken terug op een…

Woensdag 7 december vond de 5e editie plaats van de ESCo/PPS Praktijkdag op de Kromhoutkazerne in Utrecht. De organisatie en deelnemers kijken terug op een zeer geslaagde dag, waar meer dan 200 professionals op het gebied van Publiek Private Samenwerking (PPS) en Energy Service Companies (ESCo) samenkwamen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen.

De dag bestond uit een plenair deel waarin sprekers Annuska Bloemert (Rijkswaterstaat), Jan Markink (Provincie Gelderland), Hans Gennissen (Facilicom), Laurens de Lange (Unica) en Petra Verspui (Gemeente Rotterdam), ingingen op wat er nodig is inzake leiderschap rondom PPS– en ESCo-achtige projecten. Hoe maak je langjarige samenwerking op basis van een prestatiecontract tot een succes, hoe zorg je voor de juiste houding en gedrag van de betrokken mensen? De sprekers werden plenair geïnterviewd door Paul Laseur (BNR Radio). Als duiders / referees waren aanwezig Ellen Lastdrager-van der Woude (Academie voor Samenwerking- Twynstra Gudde) en Frits Verhees (Wetenschappelijke Raad PPS Netwerk Nederland- Movares), die de statements en pitches van de sprekers konden duiden vanuit een wetenschappelijke context en konden aanvullen met leerervaringen vanuit andere industrieën zoals Oil & Gas.

Een aantal take-aways op een rij:

“Investeer zo veel mogelijk in de relatie met je opdrachtgever,” was de belangrijkste boodschap die Annuska Bloemert (Hoofd Inkoopcentrum GWW, Rijkwaterstaat) het publiek meegaf. “Ik heb gemerkt dat betrokken personen er vaak nogal rigide in zitten, maar het is belangrijk om – uiteraard binnen alle kaders en spelregels – echt aandacht te besteden aan de onderlinge relatie en elkaar minder op afstand te houden. De Marktvisie, nadrukkelijk een product van RWS én de markt samen, moet hierbij helpen”

“Neem een ‘stake’ in elkaar en zorg er voor dat je de juiste mensen betrekt in een project,” aldus Hans Gennissen (CEO, Facilicom). “Door bijvoorbeeld letterlijk een aandeel te nemen in de bouwactiviteiten creëren wij extra betrokkenheid aan de realisatiekant en omgekeerd geldt dat voor bouwers inmiddels ook aan de exploitatiekant. Dit belang in elkaar en het vroeg betrekken van de gebruikers van een gebouw zorgt ervoor dat je projecten gaat realiseren die voor iedereen blijven werken zoals ze waren bedoeld”

“Binnen provincies kan nog veel meer met Publiek Private Samenwerking,” stelt Jan Markink (gedeputeerde, Provincie Gelderland). “Gelderland is de eerste provincie die een DBMO-aanbesteding heeft gedaan voor een Provinciehuis. Ik geloof heilig in het model en ben van mening dat er op vele fronten talloze kansen liggen. Loslaten en meer in een regierol komen dan zelf de uitvoering blijven doen, is echter wel een cultuurshock voor mensen. Vertrouwen in de samenwerking borgen is dé manier waarin wij geloven. Want vechtcontracten zijn wat ons betreft verleden tijd. En het bevalt ons prima!”

“Het is belangrijk goed zelf te snappen waar je toegevoegde waarde ligt om daarna te kijken bij welk project je organisatie echt past” aldus Laurens de Lange (CMO, Unica Groep). “Ons credo is: je doet het goed, of je doet het niet. Dat klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk niet door iedereen zo strak te worden toegepast. Er is veel honger geweest om koste wat kost projecten te acquireren en daarom is het goed dat de markt nu aantrekt, opdat opdrachtnemers in staat zijn kieskeuriger te worden in het bepalen welke projecten hen echt passen. Uiteindelijk is dat ook in het belang van de opdrachtgever. Verder zullen we slagen moeten maken in het industrialiseren van verduurzamingsopgaven, want anders zullen we nooit de opgaven die voor ons liggen kunnen gaan realiseren.”

“Leer professioneel ruzie maken,” gaf Petra Verspui (Directeur Inkoop & Financiën, Gemeente Rotterdam) mee aan de zaal. “Het is best een omslag voor publieke partijen; van aanbesteden op bestek, naar innovatief aanbesteden en een project doen op basis van een partnership. Je zit lang aan elkaar vast, er moet veel gebeuren. Dus ga daarom meteen om tafel met de winnaar van een aanbesteding en bespreek hoe je omgaat met geschillen. Als je ‘ruzietjes’ niet snel grondig oppakt, stapelt ellende zich op en ontploft uiteindelijk de boel grandioos. De houding moet dus niet zijn te gaan vechten, maar om juist altijd voor oog te blijven houden wat ook al weer de bedoeling van de samenwerking c.q. het contract was”

Referee Ellen Lastdrager vatte de ochtend als volgt samen: “Het gaat er om je te verdiepen in de andere partij. Begrijp van je partner hoe zijn/haar businesscase er uit ziet en waar men wakker van ligt. Houd de balans tussen Publiek en Privaat op die manier goed.” Frits Verhees vulde aan: “We moeten weg van het contract en meer naar het project. Het professioneel ‘ruzie maken’ is daarin een onmisbare. Hoe nutten wij crises op professionele wijze uit, zodat we er uiteindelijk het project alleen maar beter mee kunnen maken? Verlies het doel van het project aldus niet uit het oog want daar gaat het uiteindelijk om.”

Na de lunch splitsten de ruim 200 aanwezigen zich op in 12 zalen voor diverse interactieve workshops en speed-dates, georganiseerd door ca. 30 verschillende expert-teams, rondom uiteenlopende projecten en thema’s, zoals:

  • Hoe organiseer ik flexibiliteit in langjarige contracten/partnerships?
  • Hoe borg ik een goede Publiek Private Samenwerking door de contractfasen heen?
  • Hoe kom ik van een vechtcultuur in een samenwerkingsmodus?
  • Hoe voorkom ik interpretatieverschillen en daarmee conflicten in een langjarig samenwerkingscontract?
  • Welk traject doorloopt een ESCo?
  • Welke stappen zetten decentrale overheden in het proces van verduurzamen van maatschappelijk vastgoed?
  • Wat zijn de mogelijkheden van Smart Buildings, Big Data en Internet of Things?
  • Hoe organiseer ik beter beheer en onderhoud van bestaand vastgoed met een prestatiecontract?

De middag werd afgesloten met een informele borrel. De 2017 editie zal plaats vinden op 6 december.

ESCoNetwerk.nl, 8 december 2016