PPS inzetten voor de realisatie van openbare ruimten op gemeentelijk niveau: Waar liggen kansen en wat zijn de obstakels?

| | |

Veiligheid, leefbaarheid, verkeer en bereikbaarheid. Speerpunten voor gemeenten, maar ze zorgen tegelijk voor veel hoofdbrekens. Daarbij staan veel gemeenten voor vele bouw- en onderhoudopgaven in…

Veiligheid, leefbaarheid, verkeer en bereikbaarheid. Speerpunten voor gemeenten, maar ze zorgen tegelijk voor veel hoofdbrekens. Daarbij staan veel gemeenten voor vele bouw- en onderhoudopgaven in hun openbare ruimte, zoals parken, fietstunnels, rotondes, regionale wegen etc. PPS constructen kunnen oplossingen bieden maar tegelijkertijd ondervinden gemeenten ook ‘obstakels’ om PPS in te zetten voor bovenstaande opgaven.

PPS Netwerk Nederland organiseert o.a. met VolkerLink een strategiesesie op 15 oktober (ochtendsessie: 10.00-12.30 inclusief lunch of middagsessie: 14.00-16.00 inclusief borrel) bij PPS Netwerk Nederland (Lageweg 2 in Zeist) met als doel om letterlijk boven tafel te krijgen hoe je met partners uit het publieke en private domein in deze nieuwe wereld de beste keuzes en afwegingen kunt maken voor de realisatie en onderhoud van opgaven de openbare ruimte. Uit de resultaten zal een afwegingskader voor gemeenten worden ontwikkeld.

Het seminar is gratis voor o.a. projectdirecteuren en managers van gemeenten die bezighouden met regionale infrastructuur, openbare ruimte en /of verkeer & vervoer

Klik hier= voor meer informatie en aanmelding.