PPS is ‘here to stay’ maar waar staan we over 10 jaar?

| | |

(Regionale) opdrachtgevers hebben meer dan ooit te maken met een toenemende complexe omgeving. Deze wordt veroorzaakt door o.a. technologische innovaties, nieuwe wet -en regelgeving zoals…

Opdrachtgevers (Rijk, gemeenten, woningcorporaties, onderwijsinstellingen etc.) hebben meer dan ooit te maken met een toenemende complexe omgeving. Deze wordt veroorzaakt door o.a. technologische innovaties, nieuwe wet -en regelgeving zoals de Omgevingswet en ontwikkelingen zoals Smart Cities. Tegelijkertijd liggen er grote ambities op het gebied van energie, zorg, onderwijs, veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Om deze ambities zo efficiënt mogelijk om te zetten in concrete opgaven, wordt steeds meer gebruik gemaakt van allerlei vormen van PPS (dus niet alleen DBFMO). PPS Netwerk Nederland vroeg aan Jelle Wenselaar, Directeur Het NIC (allround inkoopadviesorganisatie en dienstverlener voor de publieke sector) waar wij staan over 10 jaar t.a.v. PPS.

Klik hier voor het interview op PPS Netwerk TV

Klik hier voor een laatste overzicht van (regionale) PPS projecten in de Projectendatabase

PPS Netwerk Nederland, 23 november 2017