PPS PRAKTIJKDAG 2014: samenwerken als driver van innovatie – 10 december, Kromhout Kazerne Utrecht – inmiddels volgeboekt!

| | |

PPS Netwerk Nederland organiseert dit jaar op 10 december i.s.m. PPSsupport, ESCoNetwerk.nl, Consortium Komfort (Ballast Nedam, Strukton, John Laing), het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor Ondernemend…

Aanmelden voor de PPS Praktijkdag kan helaas niet meer omdat het evenement helemaal is volgeboekt. Er is inmiddels een wachtlijst aangemaakt voor nieuwe aanmeldingen. Mochten er plaatsen vrij komen door afmeldingen dan benaderen wij degenen die bovenaan de wachtlijst staan.

PPS Netwerk Nederland organiseert dit jaar op 10 december i.s.m. PPSsupport, ESCoNetwerk.nl, Consortium Komfort (Ballast Nedam, Strukton, John Laing), het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het Ministerie van Defensie voor de derde keer op rij de PPS Praktijkdag op de Kromhout Kazerne in Utrecht. Let op! Er zijn ongeveer 300 plaatsen beschikbaar en wij verwachten -net zoals voorgaande jaren- snel volgeboekt te zijn. Als u (of uw collega’s) van plan zijn deel te nemen aan het evenement, raden we u dus aan zich snel aan te melden (er geldt het principe ‘first come- first served’). Zie de lijst met de (voor)aanmelders hier.

Het thema dit jaar is samenwerking als driver van innovatie. De achtergrond hiervoor is dat organisaties in mankracht en expertise steeds kleiner worden, budgetten steeds verder onder druk staan, opgaven elke keer meer ingewikkeld worden en de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. ‘Alleen doen’ kan simpelweg niet meer: er zal hoe dan ook moeten worden samengewerkt en dikwijls met volstrekt nieuwe partners. De (publieke) opdrachtgever schrijft niet meer ‘en detail’ voor hoe de oplossing eruit moet zien via bijvoorbeeld een bestek maar formuleert de gewenste output. Dit blijkt onverwacht creatieve en robuuste oplossingen te genereren. Omdat vervolgens zo’n oplossing wordt aangeboden op basis van lange(re) termijn prestatiecontracten, kan er door de aanbieder o.a. in duurzaamheid en kwaliteit (via TCO) geïnvesteerd worden. Er is hierbij echter geen sprake van een ‘one size- fits all’, niet alleen van DBFMO maar van allerhande tussenvormen en voor velerlei opgaven variërend van nieuw- en verbouw tot energietransities tot ICT oplossingen. Niet elk project is geschikt en het stelt eveneens eisen aan de initiërende organisatie.

De dag begint om 10.00 met een plenair, strategisch deel (met bijdragen van o.a. Meindert Smallenbroek – Directeur Bouwen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Jacqueline Cramer – Voormalig Minister en voorzitter van ESCoNetwerk.nl, John Nederstigt – wethouder duurzaamheid, gemeente Haarlemmermeer, Jan Willem van Roggen – Directeur Infrastructuur & Duurzame Energie, NIBC Bank en Frits Huffnagel – politicus, ondernemer en host bij Business News Radio) waarna de bezoekers (na de lunch vanaf 12.30) via een systeem van speed-daten een keuze hebben uit ruim 30 workshops en andere praktijkseminars. Antwoorden van uw collega’s dus op vragen zoals: welk project is echt geschikt, wat vereist het van de eigen organisatie, wat zijn de goede ervaringen, wat kan de volgende keer anders/beter, etc. Met andere woorden: leren van praktijkervaringen. Vorig jaar was het evenement volgeboekt met ongeveer 330 opdrachtgevers en opdrachtnemers en vonden tijdens het interactieve middag-gedeelte bijna 900 individuele afspraken en/of workshops plaats.

De praktijkdag geeft hiermee inzicht in uw eigen kansen om meer innovatie en kwaliteit tegen lagere risico’s en kosten te creëren via vormen van PPS

Programma 10 december en workshops/spreekuren
Klik hier= voor het programma en hier voor een (voorlopig) overzicht van de workshops en spreekuren

Aanmelden Praktijkdag en workshops
Publieke en private partijen kunnen zich aanmelden via info@ppsnetwerk.nl De PPS Praktijkdag is gratis voor opdrachtgevers en/of deelnemers van PPS Netwerk Nederland en ESCoNetwerk.nl Voor private partijen die niet lid zijn van PPS/ESCo Netwerk.nl kost deelname aan de PPS Praktijkdag 295€ (ex btw). Dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunch, workshops, (netwerk)borrel en waardevol (digitaal) naslagwerk.

Na aanmelding krijgt u van ons een bevestiging, het definitieve programma en een inschrijfformulier voor de workshops. N.a.v. uw workshop-keuzes ontvangt u een afsprakenlijst op maat. Let op! er is een beperkt aantal plaatsen en wij werken volgens het ‘first come first serve’-principe.

Klik hier voor de inmiddels (voor)aangemelde partijen