PPS projecten en de fiscale en financiële implicaties: waar moeten opdrachtnemers goed op letten? – 22 mei Kivi Niria Den Haag

| | |

PPS (Publiek Private samenwerking) staat voor een andere manier van contracteren. Bij traditionele manieren van opdrachten vergeven, komt het er vaak op neer dat de…

PPS (Publiek Private samenwerking) staat voor een andere manier van contracteren. Bij traditionele manieren van opdrachten vergeven, komt het er vaak op neer dat de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer vrij kortstondig en beperkt is: de opdracht wordt uitgevoerd en opgeleverd waarna de opdrachtnemer weer vertrekt. Bij een PPS vorm is echter sprake van een langjarige relatie waarbij partijen rollen substantieel anders gaan invullen. Andere rollen en posities kunnen – zoals velen weten, maar in de praktijk toch nog onvoldoende wordt erkend/benut – ook een significante impact hebben op de fiscale positie.

De andere rol en dito effecten op accounting en fiscale behandeling kan een meevaller of juist een enorme tegenvaller opleveren. Het is dus zaak om van te voren goed te kijken naar de diverse mogelijkheden zodat een PPS meerwaarde op het project niet onverhoopt teniet wordt gedaan door een negatieve accounting of fiscale implicatie. Het deugdelijk structuren van samenwerkingsovereenkomsten zou verder ook operationele risico’s kunnen beperken.

Op 22 mei 2014 (14.00-17.00 Kivi Niria, Den Haag) organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. Deloitte, de Belastingdienst en PPSsupport een seminar waarin we kijken naar zowel de situatie voor de opdrachtgevers als opdrachtnemers. Om met deze laatste groep te beginnen: de manier waarop joint ventures worden ingericht heeft op basis van de nieuwste IFRS eisen een grote impact op de consolidatie. Zo is het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk deelrisico’s op te nemen in uw jaarrekening naar rato van uw deelneming. Wilt u dit niet, dan zult u vanaf het eerste begin anders moeten structureren.

Publieke opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen nog wel eens onaangenaam verrast worden door de btw. Is bij DBFMO contracten nu sprake van een levering waarbij (kostprijsverhogende) btw ineens bij aanvang is verschuldigd, of is toch sprake van een dienst, waarbij de btw gedurende het project in rekening wordt gebracht? Voor de opdrachtnemer is voorfinanciering van btw een belangrijk onderwerp. Hoe kan voorfinanciering op inkomende en uitgaande facturen worden voorkomen? Over al deze en ook andere btw issues kan bij DBFMO contracten vooraf overleg worden gevoerd met een speciaal daarvoor opgerichte afdeling bij de Belastingdienst/Ministerie. Verrassingen kunnen hierdoor vermeden worden.

In dit seminar willen wij vooral laten zien hoe u regie kunt houden op fiscaal en financieel vlak door DBFM(O) contracten goed te structureren. Fiscaliteit wordt in het algemeen vaak gezien als ‘algemeen bekend’ maar de werkelijkheid toont aan dat er desondanks frequent sprake is van financiële risico’s en stroppen die wellicht voorkomen hadden kunnen worden. In een gezamenlijke presentatie met de Belastingdienst wordt nader ingegaan om BTW aspecten bij DBFM(O) contracten. En waar verslaggeving een resultante zou moeten zijn van wat in praktijk is gebeurd, zien wij ook dat veranderingen in de verslaggeving ook consequenties kan hebben hoe PPS structuren worden opgezet.

Gratis aanmelden
Het seminar is kosteloos en bedoeld voor: projectleiders van bouwondernemingen en ontwikkelaars en financieel- en tax managers van bij PPS betrokken partijen. Geïnteresseerde publieke en private partijen partijen kunnen zich gratis aanmelden via info@ppsnetwerk.nl. Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging. Klik hier voor het programma.