PPS renovatie Rijnstraat 8 gegund aan Consortium PoortCentraal

| | |

De Rijksoverheid heeft de opdracht voor de vernieuwing en exploitatie van Rijnstraat 8 in Den Haag gegund aan PoortCentraal, een consortium van BAM, ISS en…

Het Rijk heeft de opdracht voor de vernieuwing en exploitatie van de Rijnstraat 8 in Den Haag gegund aan PoortCentraal, een consortium van BAM, ISS en OMA. In dit pand waar voorheen het ministerie van VROM was gevestigd, worden na de vernieuwing het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gehuisvest. Nieuw is dat het een flexibel rijkskantoor wordt: niet specifiek verbouwd voor één rijksdienst en geschikt voor meerdere organisaties.

Rijnstraat 8 Den Haag is onderdeel van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Het huidige kabinet heeft grote veranderingen doorgevoerd in de organisatie van de Rijksoverheid. Er wordt verdergaande nadruk gelegd op een efficiënte en effectieve Rijksoverheid en deze veranderingen hebben ook consequenties voor de rijkshuisvesting.

Het project Vernieuwing Rijnstraat 8 houdt de vernieuwing van een bestaand gebouw in. De oorspronkelijke architect van het gebouw is Jan Hoogstad. Hij kreeg halverwege de jaren tachtig de opdracht voor het VROM gebouw. Bij de vernieuwing moet respectvol omgegaan worden met de architectonische kwaliteit van het ontwerp. In de keuze voor het consortium is ook gekeken naar de mate van duurzaamheid (energie, materialen en milieulast tijdens exploitatie).

Het ontwerp voor de transformatie van het gebouw is gemaakt door OMA. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met Ector Hoogstad Architecten, Wessel de Jonge Architecten, YNNO, DGMR, ARUP, BAM Advies & Engineering en Valstar Simonis.

Het consortium, bestaande uit BAM PPP, PGGM, BAM Utiliteitsbouw, BAM Techniek en ISS Nederland wordt financieel ondersteund door Rabobank International en Allianz Global Investors Europe. Met deze partijen zal naar verwachting in juli financial close worden bereikt. De joint venture tussen BAM PPP en PGGM verschaft het eigen vermogen.

Facilitaire dienstverlening door ISS
ISS zal alle facilitaire diensten integraal aansturen, waarmee maximale efficiëntie wordt gerealiseerd. ISS maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op facilitair gebied, onder meer door inzet van slimme sensoren waarmee proactief ingespeeld kan worden op de behoeften van alle gebruikers. Het bedrijfsrestaurant krijgt een biologisch en duurzaam assortiment. Met een bestel-app kunnen alle gebruikers het assortiment van de dag zien en bestellingen plaatsen. Daarnaast komt er in de onderdoorgang van dit Rijkskantoor commerciële horeca in de CityLobby. Dit wordt het grootste restaurant van Den Haag, makkelijk te bereiken voor alle gebruikers van Rijnstraat 8 en bezoekers van Den Haag. Het project biedt werkgelegenheid aan ruim honderd facilitaire medewerker, die door een brede inzetbaarheid meer-urencontracten kunnen krijgen. Ook social return is in het consortium een speerpunt. Samenwerking met bijvoorbeeld een sociale werkplaats zorgt ervoor, dat ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een plek krijgen in de organisatie.

Integraal PPS-contract
Het integrale pps-contract heeft een looptijd van 25 jaar met een netto contante waarde van € 267 miljoen. Op 2 juni as. is de ondertekening van het contract in bijzijn van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De realisatie van de vernieuwing van de Rijnstraat 8 vindt plaats in de periode van 2014 tot en met 2016. Naar verwachting verhuizen begin 2017 de betrokken organisaties naar het vernieuwde pand.

PPS Netwerk Nederland en BAM PPP, 19 mei 2014