PPS voordelen via bundeling projecten: 1,5 miljard euro in scholen

| |

PPS werd tot nu met name ingezet voor de grotere infra- en huisvestingsprojecten. Bij kleinere projecten werd er van uitgegaan dat de transactiekosten niet opwegen…

PPS werd tot nu met name ingezet voor de grotere infra- en huisvestingsprojecten. Bij kleinere projecten werd er van uitgegaan dat de transactiekosten niet opwegen tegen de PPS meerwaarde. Die transactiekosten hebben dan vooral te maken met de juridische-, procesorganisatie-, etc. kosten die voor PPS projecten nu eenmaal hoger zijn dan voor traditioneel uitgevoerde projecten. Bij meerwaarde moet gedacht worden aan het werken met integrale oplossingen (dus leveranciers die zich niet meer achter elkaar kunnen verschuilen), de discipline die prestatiecontracten genereren (niet leveren volgens afspraak = minder vergoeding betalen door opdrachtgever), focus op kerntaken, op tijd opleveren, geen meerkosten bij bouw en beheer + onderhoud, etc.
Toch kunnen ook kleinere projecten via PPS uitgerold worden op een manier waarbij de transactiekosten relatief beperkt zijn en de meerwaarde wél in volle omvang gerealiseerd kan worden. Voorwaarde is daarbij dat die kleinere projecten geclusterd worden tot een groter programma. Dit is dan ook de route waarop financiers en beleggers zitten: “Wij willen graag investeren in PPS projecten maar breng ons dan s.v.p. volume”. Pensioenfondsen belegden zelfs noodgedwongen niet of nauwelijks in Nederlandse projecten omdat er simpelweg lokaal te weinig markt was.
Het tij lijkt te keren. Daar waar we vroeger vooral op zoek gingen naar de verschillen van projecten, gaan we nu meer kijken naar de overeenkomsten. Vaak blijkt dan dat onderliggend 80% of meer van opgaven gelijksoortig van aard is wat de deur naar bundeling van projecten ineens wagenwijd open zet. Wel dus de PPS lusten maar nauwelijks de lasten. Wel dus een project (tijdig of zelfs überhaupt) kunnen blijven uitrollen ondanks Wet HOF of andere ‘nieuwe beperkingen’ inclusief ontoereikende budgetten.
De Belgen doen het ons voor met hun PPS programma voor scholenbouw. Uiteraard, België is anders, het systeem is anders (er is voor alles sowieso een reden waarom het niet zou kunnen…) maar een aantal dagen geleden heeft de Vlaams Minister van Onderwijs, Hilde Crevits de eerste PPS school in Londerzeel geopend. Dit programma behelst maar liefst 200 scholen (nieuw te bouwen of te renoveren) waarmee tot 2017 een bedrag van 1,5 miljard euro gemoeid is.
Als gezegd, in Nederland wordt langzaam ook deze beweging gemaakt. Wilt u verkennen wat de mogelijkheden zijn, welke onderwijsinstellingen en gemeenten maar ook provincies met hun infra-projecten, hier inmiddels werk van maken, neem dan contact met ons op. Als PPS Netwerk Nederland/ PPSsupport begeleiden we inmiddels actief een aantal initiatiefnemers op dit gebied. Hoe meer projecten: hoe meer voordeel en effect of zelfs het verschil tussen een project überhaupt nog kunnen uitvoeren of (voorlopig) niet meer.