PPS zorgt voor verbetering regionale bereikbaarheid Gouda

| | |

De provincie Zuid-Holland is gestart met de aanleg van een aantal nieuwe wegen rond Gouda. Gedeputeerde Rogier van der Sande en minister Melanie Schultz van…

De provinciale en lokale wegen rond Gouda worden intensief gebruikt. In de huidige situatie worden gebiedsontsluitende wegen (zoals de N456 en de N219) veel gebruikt door doorgaand verkeer. Daardoor zijn deze wegen regelmatig overbelast. De parallelstructuur A12 verbetert de bereikbaarheid van plaatsen als Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Door de aanleg worden huidige knelpunten opgelost en wordt ook voor de toekomst voldoende capaciteit geboden. Het project bedraagt ongeveer € 200 miljoen en wordt in 2016 in gebruik genomen.

Betere doorstroming en robuuster hoofdwegennet
Het nieuwe regionale wegenstelsel verlicht de druk op knooppunt Gouwe, waar de A12 en A20 samenkomen. Oplossingen hoeven niet altijd gezocht te worden in aanpassing van het hoofdwegennet maar in dit geval ook op het onderliggend wegennet. “Daar is de parallelstructuur A12 een goed voorbeeld van”, aldus Schultz.

Verkeer uit Gouda richting Den Haag kan in plaats van het drukke knooppunt Gouwe in de nabije toekomst gebruikmaken van de nieuwe extra Gouwekruising. Die sluit aan op de A12. Dat geldt ook voor verkeer vanuit Den Haag met bestemming Gouda. De te realiseren Moordrechtboog biedt een directe verbinding tussen de A12 en de A20. De aanleg van de Moordrechtboog en extra Gouwekruising verbeteren de doorstroming en veiligheid op de A12 en A20 en zorgen voor een robuuster wegennet.

Integrale Aanbesteding
De opdracht voor realisatie van de parallelstructuur A12 is na aanbesteding gegund aan Heijmans Integrale Projecten . Naast het ontwerp en de bouw voert Heijmans ook het beheer en onderhoud gedurende 10 jaar uit.

PPS Netwerk Nederland en Provincie Zuid-Holland, 10 juli 2014