Praktijkseminar: PPS als motor voor betere en slimmere mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte – 26 mei 2016 Rijkswaterstaat Utrecht

| | |

Waar liggen kansen en voordelen via PPS (geïntegreerde contracten) voor de realisatie en aanleg van (infra)opgaven t.b.v. betere mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid van de openbare…

Deze praktijksessie is gratis voor gemeenten en provincies

PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. Rijkswaterstaat, Rijksuniversiteit Groningen, Movares, Houthoff Buruma en Aveco de Bondt op 26 mei (14.00-17.00, locatie Westraven, Rijkswaterstaat in Utrecht) een interactieve praktijksessie voor gemeenten en provincies (met maximaal 25 personen) waarin wij met praktijk-experts ingaan op o.a.:
Waar liggen kansen en voordelen via PPS (geïntegreerde contracten) voor de realisatie en aanleg van (infra)opgaven t.b.v. betere mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte?
Welke keuzes en (inkoop)afwegingen maak ik voor het kiezen van een geïntegreerde contractvorm?
Hoe zet ik mijn project op de juiste manier in de markt en hoe selecteer ik de juiste partij?
Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en welke afspraken horen daarbij?

Veel gemeenten zijn druk bezig met de voorbereiding en uitvoering van bouw- en onderhoudsopgaven in de openbare ruimte. Voorbeelden van opgaven zijn verouderde regionale wegen, rotondes, fietstunnels maar ook speeltuinen, parken, verlichting, etc. Tegelijkertijd zijn er belangrijke speerpunten voor gemeenten zoals een hoge mate van veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid van de stad. Dit klinkt vast bekend en ook logisch maar ze zorgen voor veel hoofdbrekens over hoe dit nu het beste georganiseerd en gerealiseerd kan worden en met wie.

Tegelijkertijd zijn er minder financiële middelen aanwezig dan voorheen en is het takenpakket van gemeenten groter geworden. Burgerparticipatie vraagt daarnaast een grotere belasting van het ambtelijk apparaat. Passende en toekomstbestendige oplossingen zijn nodig om (infrastructuur)projecten in de openbare ruimte aan te pakken met als doel een veilige, aantrekkelijke en bereikbare gemeente te zijn voor bewoners en bedrijven.

Om bouw- en onderhoudsopgaven zo slim en efficiënt mogelijk te organiseren, rekening houdend met bovenstaande speerpunten, kijken gemeenten steeds vaker naar vormen van Publiek Private Samenwerking (PPS) oftewel geïntegreerde contractvormen zoals Design Build Maintain (DBM) of Design Build Finance Maintain (DBFM). Marktpartijen worden hierbij via een functionele uitvraag uitgedaagd innovatieve oplossingen te verzinnen voor vraagstukken zoals duurzaam asfalt, energiezuinige verlichting, terugdringen van CO2-uitstoot of innovatieve toepassingen van verkeersinformatie en -regelsystemen.

PPS vraagt om het anders uitvragen van projecten waardoor een andere taak -en rolverdeling ontstaat voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De gemeente vervult hierbij de rol van regieorganisatie waardoor meer grip op projecten ontstaat en dus ook minder belasting op de eigen medewerkers. Mede door de rust die er ontstaat in het project resulteert de samenwerking in voordelen ten aanzien van doorlooptijd, financiën, projectrisico’s en omgeving.

Voor veel gemeenten betekent dit een andere en nieuwe manier van het organiseren van opgaven en het samenwerken met marktpartijen dan dat ze gewend zijn. Maar er zijn inmiddels vele gemeenten en marktpartijen die u zijn voorgegaan en die de opgedane PPS kennis en ervaring graag met u willen delen.

Opzet Praktijksessie toekomstbestendige openbare ruimte 26 mei 2016 14.00-17.00 – Utrecht
PPS Netwerk Nederland organiseert daarom o.a. met Rijksuniversiteit Groningen, Houthoff Buruma en Aveco de Bondt een praktijksessie (in een kleine setting van maximaal 20 personen) om:

1) Inzichtelijk te maken waar voor u als gemeente PPS kansen en knelpunten liggen t.a.v. eigen projecten
2) Wat concreet de voordelen zijn t.o.v. traditionele contracten
3) Hoe u via PPS een goede uitvraag organiseert om de juiste partij te selecteren
4) Welke afspraken u juist wel en niet vastlegt in (lang of kortdurende) prestatie-contracten met marktpartijen

Ook bieden wij concrete handvatten om via PPS vormen regionale (infrastructuur)projecten in de openbare ruimte in de huidige tijd te realiseren en te onderhouden en welke keuzes en afwegingen daarbij horen.

AANMELDEN
Klik hier= voor het programma en aanmelding