Praktijkseminar: professionele samenwerking bij PPS projecten: de nieuwe rol van opdrachtgever en opdrachtnemer – 9 oktober Stadhuis gemeente Hoorn

| | |

PPS Netwerk Nederland organiseert op 9 oktober as. van 14.00-17.00 in het stadhuis van de gemeente Hoorn i.s.m. Onno van Veldhuizen (burgemeester gemeente Hoorn), Andre…

Datum: 9 oktober 2014
Tijd: 14.00-17.00
Locatie: Stadhuis Gemeente Hoorn (Nieuwe Steen 1)
Sprekers: Onno van Veldhuizen (burgemeester gemeente Hoorn), Andre Salomonson (ResetManagement) en Ellen Lastdrager (Twynstra Gudde)
Gratis aanmelden kan door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl

Publiek Private Samenwerking wordt steeds belangrijker om ambitieuze projecten (vastgoed, infra, energie en iCT) bij gemeenten succesvol te realiseren. Een belangrijke voorwaarde is een intensieve, open en professionele samenwerking tussen publieke en private organisaties. Dat betekent een andere wijze van het organiseren van projecten dan dat beide partijen vaak gewend zijn. De praktijk wijst uit dat PPS-projecten doorgaans binnen tijd en (gedeeld!) budget worden gerealiseerd.

PPS is geen ‘one size fits all’ dat altijd en overal kan worden toegepast maar draait om levensduurdenken, transparantie, vertrouwen, politieke verantwoordelijkheid, van alles zelf doen naar meer regie, een gezamenlijk doel nastreven etc. zijn elementen die hierbij centraal staan. Samenwerken lijkt een kwestie van zo-gezegd-zo-gedaan. Voordat men begint, zijn de verwachtingen vaak hoog gespannen maar de uitvoering in de praktijk blijkt vaak lastiger te zijn dan men vooraf had ingeschat.

Op 9 oktober 2014 zullen we in een interactieve sessie in het stadhuis van de gemeente Hoorn de kansen en mogelijkheden van Publiek Private Samenwerking, in de nieuwe economie verder met elkaar verkennen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding