Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in Bouw en ICT

| | |

PPS Netwerk Nederland (Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in Bouw en ICT) assisteert opdrachtgevers en opdrachtnemers om (vooraf) samen de beste architectuur te ontwerpen voor hun…

PPS Netwerk Nederland (Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in Bouw en ICT) assisteert opdrachtgevers en opdrachtnemers om (vooraf) samen de beste architectuur te ontwerpen voor hun project management in samenwerking met  wetenschappelijke onderwijsinstellingen.

Met name de Universiteit van Tilburg en Nyenrode spelen hierin een centrale rol. PPS Netwerk heeft ca. 10 jaar geleden bij Nyenrode een MBA-programma mede geïnitieerd op het gebied van samenwerken tussen publieke en private partijen. Zij is daar nog steeds voorzitter van. Inmiddels is dit programma met 150 deelnemers één van de grootsten in haar soort in Nederland.

Welke fases behandelt PPS Netwerk Nederland?

 • Opdrachtverstrekking van (publiek) bestuur naar de eigen organisatie. Over: bestuurlijke moed, communicatie en de échte vraag achter de opgave;
 • Interne organisatie en mandaat: welke stakeholders binnen de eigen organisatie mogen/moeten meebeslissen en hoe/door wie worden beslissingen genomen? Dit geldt overigens ook voor bijvoorbeeld opdrachtnemers/consortia;
 • Externe relaties en partijen. Hoe verken, verleidt en valideer ik potentiele samenwerkingspartijen (bouwers, gebruikers, publieke partijen, …) vooraf? Over: belangen, risico’s, afhankelijkheden en ‘verdienmodellen’ over en weer begrijpen om samen een passend project management design en samenwerkingsmodel te maken;
 • Contractmodel en selectie: het best passende contract (en criteria) inzetten variërend van traditioneel tot DBFMO afhankelijk van de project- en organisatie kenmerken;
 • Implementatie en bijsturing: monitoren en bijsturen c.q. dynamiek leren hanteren.

De formule

 • Professionals (opdrachtgevers, opdrachtnemers,…) melden zich bij ons met ‘sticky problems’ of deze issues komen voort uit onze communities, opleidingen, seminars, etc.
 • Wij maken intervisie groepen van deze mensen/organisaties (max. 10 personen) om samen zo’n issue te tackelen. Uitwisseling van ervaringen en duiding van de professoren, wetenschappers en themaexperts: hoe ontstaat hier houding/gedrag en wat betekent dat?
 • Aanbieding van handelingsinstrumentarium door de wetenschappers/ praktijkdeskundigen: hoe de volgende keer te handelen?

Voor wie/ welke onderwerpen?

 • Voor publiekje en private partijen dus professionals uit gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s, bouwers, installateurs, …
 • Rond concrete ‘opgaven’ zoals verduurzamingsopgaven, nieuw-/verbouw gebouwen, mobiliteitsvraagstukken en infrastructuur, digitale transformatie / ICT programma’s, hoogwaterbeschermingsprogramma.
 • We gaan in op thema’s zoals vraagarticulatie, contractmodellen, selectie, realisatie en exploitatie.
 • Rond fases als hierboven beschreven: opdrachtverstrekking, contractmodel, monitoren/bijsturen, etc.

Informeer naar de programmering, de onderwerpen en expertgroepen

Informeer vrijblijvend naar de opzet en mogelijkheden voor de intervisiegroepen en programmering.

Naar informatieaanvraagformulier >>